Marcelo Rivano Fischer – Änligen kan vi ha nytta av kvalitetsregistret (NRS)! Smärta och framtiden

Marcelo Rivano-Fischer. klinikchef vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Redovisning och reflektioner kring ett nationellt kvalitetsregister som fokuserar på långvarig smärta och dess konsekvenser. Registret som ett exempel på ett viktigt förbättringsområde i Sveriges smärtvård. Smärtvård, elefanten i rummet som man inte pratar om? Hur ska vi utveckla smärtvård i Sverige vidare?

  • 30:55
Marcelo Rivano-Fischer. klinikchef vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

Redovisning och reflektioner kring ett nationellt kvalitetsregister som fokuserar på långvarig smärta och dess konsekvenser. Registret som ett exempel på ett viktigt förbättringsområde i Sveriges smärtvård. Smärtvård, elefanten i rummet som man inte pratar om? Hur ska vi utveckla smärtvård i Sverige vidare?