Richard Levi – Existentiella aspekter vid långvarig smärta

Richard Levi, professor i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet och neurolog och överläkare vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum (RMC) vid Norrlands Universitetssjukhus. Smärta som fenomen har mer än andra sensoriska upplevelser en existentiell dimension. Ofta finns ett upplevt hot om allvarlig kroppsskada, sjukdom eller död som en kognitiv och/eller affektiv underton. Detta är välkänt för alla, men inte sällan saknas en analys av just den dimensionen i smärtanamnesen. Man kan fundera över smärtan som meningsbärare, dess betydelse i subjektiv bemärkelse. Där kan det vara intressant att bekanta sig med hur filosofin gripit sig an fenomenet smärta. Främst inom den s.k. existentialistiska "skolan", men även analytiska filosofer har haft en del att säga om detta. Presentation vill vara ett smakprov och en orientering kring ett för auditoriet välkänt symtom betraktat ur en humanistisk synvinkel.

  • 24:23
Richard Levi, professor i rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet och neurolog och överläkare vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum (RMC) vid Norrlands Universitetssjukhus.

Smärta som fenomen har mer än andra sensoriska upplevelser en existentiell dimension. Ofta finns ett upplevt hot om allvarlig kroppsskada, sjukdom eller död som en kognitiv och/eller affektiv underton. Detta är välkänt för alla, men inte sällan saknas en analys av just den dimensionen i smärtanamnesen. Man kan fundera över smärtan som meningsbärare, dess betydelse i subjektiv bemärkelse.
Där kan det vara intressant att bekanta sig med hur filosofin gripit sig an fenomenet smärta. Främst inom den s.k. existentialistiska "skolan", men även analytiska filosofer har haft en del att säga om detta. Presentation vill vara ett smakprov och en orientering kring ett för auditoriet välkänt symtom betraktat ur en humanistisk synvinkel.