Terje Kirketeig – Kombinationsbehandling vid smärtsam diabetesneuropati – vad är evidensen?

Terje Kirketeig, Specialistläkare, Smärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Efter en introduktion om patofysiologin vid neuropatisk smärta, och vilka behandlingsmål som bör tas i beaktande vid behandling av sjukdomen, så kommer föreläsningens primära fokus att vara kombinationsbehandling vid smärtsam diabetesneuropati (DPNP). Föreläsaren kommer att belysa varför det är viktigt att studera kombinationsbehandling samt hur man kan gå till väga rent praktiskt. Den senare delen av presentationen kommer att fokusera på samtliga kombinationsstudier som hittills har genomförts vid DPNP och bedömts uppfylla COCHRANE’s kvalitetskriterier. Bland annat kommer resultat från kombinationsstudier med gabapentin och nortriptylin, gabapentin och morfin samt pregabalin och oxikodon att visas. Den hittills största kombinationsstudien med pregabalin och duloxetin med mer än 800 patienter inkluderade kommer också att presenteras. Resultaten visades för första gången vid IASP i augusti 2012. Primärt effektmått var en jämförelse av kombinationen av standarddoser av duloxetin i kombination med pregabalin jämfört med maximalt tillåten dos av medlen i monoterapi. Denna studieperiod föregicks av en 8 veckors jämförelse ”head-to-head” mellan duloxetin och pregabalin i standarddoser. Endast patienter som inte uppnått en som lägst 30% smärtreduktion gick vidare i kombinationsfasen.

  • 29:02
Terje Kirketeig, Specialistläkare, Smärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Efter en introduktion om patofysiologin vid neuropatisk smärta, och vilka behandlingsmål som bör tas i beaktande vid behandling av sjukdomen, så kommer föreläsningens primära fokus att vara kombinationsbehandling vid smärtsam diabetesneuropati (DPNP). Föreläsaren kommer att belysa varför det är viktigt att studera kombinationsbehandling samt hur man kan gå till väga rent praktiskt. Den senare delen av presentationen kommer att fokusera på samtliga kombinationsstudier som hittills har genomförts vid DPNP och bedömts uppfylla COCHRANE’s kvalitetskriterier. Bland annat kommer resultat från kombinationsstudier med gabapentin och nortriptylin, gabapentin och morfin samt pregabalin och oxikodon att visas. Den hittills största kombinationsstudien med pregabalin och duloxetin med mer än 800 patienter inkluderade kommer också att presenteras. Resultaten visades för första gången vid IASP i augusti 2012. Primärt effektmått var en jämförelse av kombinationen av standarddoser av duloxetin i kombination med pregabalin jämfört med maximalt tillåten dos av medlen i monoterapi. Denna studieperiod föregicks av en 8 veckors jämförelse ”head-to-head” mellan duloxetin och pregabalin i standarddoser. Endast patienter som inte uppnått en som lägst 30% smärtreduktion gick vidare i kombinationsfasen.