Peter Währborg – Omgivning och långvarig smärta

Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet och forskningsanknuten till Sahlgrenska Akademin. Denna presentation syftar till att introducera naturunderstödd terapi och rehabilitering som ett alternativ och komplement till existerande strategier för att behandla patienter med långvarig godartad smärta. De teoretiska grunden och de antaganden som ligger till grund för metoden presenteras. Vidare presenteras tillgänglig vetenskaplig evidens för naturunderstödda regimer.

  • 31:51
Peter Währborg, professor i beteendemedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet och forskningsanknuten till Sahlgrenska Akademin.

Denna presentation syftar till att introducera naturunderstödd terapi och rehabilitering som ett alternativ och komplement till existerande strategier för att behandla patienter med långvarig godartad smärta. De teoretiska grunden och de antaganden som ligger till grund för metoden presenteras. Vidare presenteras tillgänglig vetenskaplig evidens för naturunderstödda regimer.