Monica van der Pals – Mindfulness based stress reduction – Praktisk tillämpning. Del 1

Mindfulness Based Stress Reduction – Praktisk tillämpning. Monica van der Pals, Leg. Sjukgymnast & Mindfulnesslärare. Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, i enlighet med Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts Medical School är mind-body medicine, träning i medveten närvaro för glädje och livskvalitet, hantering av stress och smärta i dagliga livet. Ett 8 veckors program i upplevelsebaserad träning med avsikten att med alla sinnen vara klarvaket uppmärksam på det som är här och nu utan att döma. 8 lektioner á 2-2 ½ tim med praktiska redskap och träning i att öka sin förmåga att finna balans, inre lugn och ro i sin vardag och i sitt arbete. Att kunna göra sig av med onödig stress, öka sin motståndskraft och ge plats för glädje och ökat välbefinnande. Alla människor kan under hela livet träna sin medvetna närvaro genom enkla övningar. Speciellt bra passar träningen den som upplever stressrelaterade besvär, spänning, oro, smärta, sömn och koncentrationssvårigheter. Mindfulnessträningen har 4 delar: 1:”Kroppsscanning” medveten närvaro i kroppen med acceptans. 2: ”Mindfulnessmeditiation”, klarvaken uppmärksamhet på nuet, andning och koncentration. 3: ”Medvetenhet i rörelse” för att bli mjuk och rörlig , stark och stabil i hela kroppen. 4: ”Mindfulness i dagliga livet”, vardagsövningar samt träning att välja positiva hälsobeteenden. Till detta kommer korta genomgångar av stress- hjärn- och smärtfysiologi. För forskning se t ex: Minfulness Research Monthly, www.mindfulexperience.org, samt Center for Mindfulness, www.umassmed.edu/cfm, där 17 000 patienter genomgått 8-veckorsprogrammet.

  • 28:56
Mindfulness Based Stress Reduction – Praktisk tillämpning.

Monica van der Pals, Leg. Sjukgymnast & Mindfulnesslärare.

Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, i enlighet med Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts Medical School är mind-body medicine, träning i medveten närvaro för glädje och livskvalitet, hantering av stress och smärta i dagliga livet. Ett 8 veckors program i upplevelsebaserad träning med avsikten att med alla sinnen vara klarvaket uppmärksam på det som är här och nu utan att döma. 8 lektioner á 2-2 ½ tim med praktiska redskap och träning i att öka sin förmåga att finna balans, inre lugn och ro i sin vardag och i sitt arbete. Att kunna göra sig av med onödig stress, öka sin motståndskraft och ge plats för glädje och ökat välbefinnande. Alla människor kan under hela livet träna sin medvetna närvaro genom enkla övningar. Speciellt bra passar träningen den som upplever stressrelaterade besvär, spänning, oro, smärta, sömn och koncentrationssvårigheter.

Mindfulnessträningen har 4 delar:
1:”Kroppsscanning” medveten närvaro i kroppen med acceptans.
2: ”Mindfulnessmeditiation”, klarvaken uppmärksamhet på nuet, andning och koncentration.
3: ”Medvetenhet i rörelse” för att bli mjuk och rörlig , stark och stabil i hela kroppen.
4: ”Mindfulness i dagliga livet”, vardagsövningar samt träning att välja positiva hälsobeteenden. Till detta kommer korta genomgångar av stress- hjärn- och smärtfysiologi.

För forskning se t ex: Minfulness Research Monthly, www.mindfulexperience.org, samt Center for Mindfulness, www.umassmed.edu/cfm, där 17 000 patienter genomgått 8-veckorsprogrammet.