Mats Karlsson – Följsamhet vid Smärbehandling

Varför gör inte patienter som vi tror att de gör eller varför gör de oftast inte som vi vill att de skall göra? Mats Karlsson, leg läk, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping. Denna föreläsning kommer att handla om det vi vet om patienters följsamhet till ordinerad smärtbehandling. Stipulerade orsaksfaktorer till detta kommer att diskuteras och några studieresultat refereras. Det är annorlunda och mycket värre än vi tror. Varför är det så. Varför får vi acceptabel följsamhet i kliniska studier men mycket låg i klinisk praxis. Är studieresultat och klinisk praxis p.g.a. detta ens jämförbara situationer. Vad skulle vi kunna göra för att ändra på detta, går det över huvud taget? Under föreläsningen ges förslag på struktur och rutiner som skulle kunna ändra på detta.

  • 20:57
Varför gör inte patienter som vi tror att de gör eller varför gör de oftast inte som vi vill att de skall göra?

Mats Karlsson, leg läk, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping.

Denna föreläsning kommer att handla om det vi vet om patienters följsamhet till ordinerad smärtbehandling. Stipulerade orsaksfaktorer till detta kommer att diskuteras och några studieresultat refereras. Det är annorlunda och mycket värre än vi tror. Varför är det så. Varför får vi acceptabel följsamhet i kliniska studier men mycket låg i klinisk praxis. Är studieresultat och klinisk praxis p.g.a. detta ens jämförbara situationer.
Vad skulle vi kunna göra för att ändra på detta, går det över huvud taget? Under föreläsningen ges förslag på struktur och rutiner som skulle kunna ändra på detta.