Mats Lindström – Ny kunskap om depression

Mats Lindström, docent i psykiatri universitetslektor vid psykiatriska kliniken i Malmö. Några exempel på ny kunskap om depressionssjukdomens patofysiologi kommer att redovisas. Neurogenes och volumetrisk förändring i hippocampus vid antidepressiv behandling. Polymorfism i genen för serotonintransportören som en möjlig biologisk sårbarhetsfaktor, vilken i samspel med belastande livshändelser tycks öka risken för depression. Kan anestesimedlet ketamin (en antagonist till det glutamaterga systemets NMDA-receptor) användas för behandling vid svåra depressioner? Inflammatoriska mekanismer vid depression. Neuroimaging-fynd vid depression av tänkbar relevans för kroniska smärttillstånd.

  • 31:52
Mats Lindström, docent i psykiatri universitetslektor vid psykiatriska kliniken i Malmö.

Några exempel på ny kunskap om depressionssjukdomens patofysiologi kommer att redovisas. Neurogenes och volumetrisk förändring i hippocampus vid antidepressiv behandling. Polymorfism i genen för serotonintransportören som en möjlig biologisk sårbarhetsfaktor, vilken i samspel med belastande livshändelser tycks öka risken för depression. Kan anestesimedlet ketamin (en antagonist till det glutamaterga systemets NMDA-receptor) användas för behandling vid svåra depressioner? Inflammatoriska mekanismer vid depression. Neuroimaging-fynd vid depression av tänkbar relevans för kroniska smärttillstånd.