Tommy Schöller – Läkemedel och äldre

Smärta hos den äldre. Tommy Schöller, överläkare vid Geriatrik-, neurologi- och Rehabiliteringskliniken Lasarettet i Ystad. En stor kunskapsmassa finns redovisad för området kronisk smärta, men den begränsas avsevärt när man söker efter studier som fokuserats på äldre personer i åldersgruppen 65+ (år). Studiepopulationer med inklusions ålder 75+ (år) är mycket sällsynta, i synnerhet när kontrollerade studier efterfrågas. Detta kan te sig förvånande, när epidemiologiska undersökningar rapporterar en ökande förekomst av kronisk smärta/värk med stigande ålder och behandling av detta är mycket vanlig i den kliniska vardagen. (SBU) Att ställa diagnos samt initiera behandling av de multisjuka äldre är en utmaning. Åldrandet innebär en rad kroppsliga, själsliga och sociala förändringar som påverkar såväl diagnostik och behandling av smärttillstånd hos äldre. Ofta har den äldre patient flera olika potentiellt smärtsamma sjukdomar samtidigt. Många har en försämrad kognitiv förmåga som kan påverka upplevelsen av smärta och göra den svår att beskriva. För personer med kognitiv nedsättning leder smärta ofta till beteendeförändring i form av oro, förvirring och rastlöshet. Läkemedelsbehandlingen är problematisk och ofta otacksam beroende på läkemedelsbiverkningar.

  • 25:05
Smärta hos den äldre.

Tommy Schöller, överläkare vid Geriatrik-, neurologi- och Rehabiliteringskliniken Lasarettet i Ystad.

En stor kunskapsmassa finns redovisad för området kronisk smärta, men den begränsas avsevärt när man söker efter studier som fokuserats på äldre personer i åldersgruppen 65+ (år). Studiepopulationer med inklusions ålder 75+ (år) är mycket sällsynta, i synnerhet när kontrollerade studier efterfrågas. Detta kan te sig förvånande, när epidemiologiska undersökningar rapporterar en ökande förekomst av kronisk smärta/värk med stigande ålder och behandling av detta är mycket vanlig i den kliniska vardagen. (SBU)
Att ställa diagnos samt initiera behandling av de multisjuka äldre är en utmaning. Åldrandet innebär en rad kroppsliga, själsliga och sociala förändringar som påverkar såväl diagnostik och behandling av smärttillstånd hos äldre. Ofta har den äldre patient flera olika potentiellt smärtsamma sjukdomar samtidigt.
Många har en försämrad kognitiv förmåga som kan påverka upplevelsen av smärta och göra den svår att beskriva. För personer med kognitiv nedsättning leder smärta ofta till beteendeförändring i form av oro, förvirring och rastlöshet.
Läkemedelsbehandlingen är problematisk och ofta otacksam beroende på läkemedelsbiverkningar.