Ulla Caverius – Långvarig smärta hos barn

Ulla Caverius, överläkare, Barn och ungdomssmärtenheten för långvarig smärta, Skånes universitetssjukhus, Lund. Långvarig eller återkommande smärta hos barn och ungdomar är mycket vanligt. De vanligaste smärtorna beskrivna är huvudvärk, buksmärtor, smärta i armar och ben, ryggsmärtor och ofta en kombination av flera. Orsaken till smärtan är ofta okänd och smärtan medför precis som hos vuxna kraftig påverkan på livskvalitet och funktion, med hög skolfrånvaro, isolering och inaktivitet. Evidensbaserad behandling förespråkar multiprofessionellt omhändertagande. Beteendeterapeutiska metoder har visat sig vara framgångsrikt i behandlingen av långvarig smärta hos barn och ungdomar liksom fokus på fysisk aktivitet. Barnet eller ungdomen måste ses i sitt sammanhang där familjen utgör en central del. Involvering av föräldrarna i behandlingsarbetet ökar möjligheten till framgångsrik behandling.

  • 31:08
Ulla Caverius, överläkare, Barn och ungdomssmärtenheten för långvarig smärta,
Skånes universitetssjukhus, Lund.

Långvarig eller återkommande smärta hos barn och ungdomar är mycket vanligt. De vanligaste smärtorna beskrivna är huvudvärk, buksmärtor, smärta i armar och ben, ryggsmärtor och ofta en kombination av flera. Orsaken till smärtan är ofta okänd och smärtan medför precis som hos vuxna kraftig påverkan på livskvalitet och funktion, med hög skolfrånvaro, isolering och inaktivitet. Evidensbaserad behandling förespråkar multiprofessionellt omhändertagande. Beteendeterapeutiska metoder har visat sig vara framgångsrikt i behandlingen av långvarig smärta hos barn och ungdomar liksom fokus på fysisk aktivitet.
Barnet eller ungdomen måste ses i sitt sammanhang där familjen utgör en central del. Involvering av föräldrarna i behandlingsarbetet ökar möjligheten till framgångsrik behandling.