Martin Ingvar – Smärtans centrala neurofysiologi

  • 49:40
Martin Ingvar, professor
Karolinska Institutet

Av rättighetsskäl kan vi ej visa bilderna till denna föreläsning.