Gerhard Andersson – Kan internet verkligen användas effektivt i rehabilitering?

Gerhard Andersson Professor, leg. psykolog och och psykoterapeut Linköpings Universitet och Karolinska Institutet

  • 19:13
Gerhard Andersson
Professor, leg. psykolog och och psykoterapeut
Linköpings Universitet och Karolinska Institutet