Charlotte Berg – Vikten av att utvärdera funktionsförmågan hos patienter med smärtsam diabetesneuropati

Föreläsningen presenteras i samarbete med Lilly Charlotte Berg, Överläkare, Smärtrehab, Blekingesjukhuset Inte bara själva smärtan plågar patienter med långvarig smärta, som exempelvis smärtsam diabetesneuropati, utan många av dem kan inte heller fungera på en nivå som de anser vara acceptabel. Detta är något som ibland kan förbises vid en översyn av smärtbehandlingen. På samma sätt som att nå smärtlindring kan patienternas behandlingsmål vara att få en god natts sömn och att kunna ägna sig åt sådana vardagliga sysselsättningar som att promenera till en närliggande butik för att handla eller att kunna leka med sina barn/barnbarn. Charlotte Berg är överläkare på smärtrehab vid Blekingesjukhuset. Hennes föreläsning kommer att belysa vikten av att utvärdera funktionsförmågan hos patienter med smärtsam diabetesneuropati.

  • 22:13
Föreläsningen presenteras i samarbete med Lilly

Charlotte Berg, Överläkare, Smärtrehab, Blekingesjukhuset

Inte bara själva smärtan plågar patienter med långvarig smärta, som exempelvis smärtsam diabetesneuropati, utan många av dem kan inte heller fungera på en nivå som de anser vara acceptabel. Detta är något som ibland kan förbises vid en översyn av smärtbehandlingen. På samma sätt som att nå smärtlindring kan patienternas behandlingsmål vara att få en god natts sömn och att kunna ägna sig åt sådana vardagliga sysselsättningar som att promenera till en närliggande butik för att handla eller att kunna leka med sina barn/barnbarn.

Charlotte Berg är överläkare på smärtrehab vid Blekingesjukhuset. Hennes föreläsning kommer att belysa vikten av att utvärdera funktionsförmågan hos patienter med smärtsam diabetesneuropati.