Björn Gerdle – Vad visar mikrodialys vid kroniska muskelsmärtor?

Björn Gerdle, professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, Linköping Smärtsystemen är komplexa integrerade system vilket vid den kliniska handläggningen av kroniska smärtor nödvändiggör ett biopsykosocialt synsätt. Akut vävnadsskada/påverkan (nociception) initierar plastiska, förstärkande och samverkande mekanismer på olika nivåer i smärtsystemen som resulterar i den akuta smärtans olika komponenter (sensoriska, emotionella, kognitiva och beteendemässiga). Vid smärta som består (kronisk smärta) sker ytterligare plastiska och sannolikt även irreversibla förändringar. Kroniska muskuloskeletala smärtor kan kategoriseras som lokaliserade, regionala eller generaliserade. Muskelnociception kan utlösas genom stimulering av fria nervändar (nociceptorer). Dessa svarar på enstaka och kombinationer av stimuli. Mikrodialymetoden innebär ett utbyte av substanser via diffusion mellan vävnaden och en membranförsedd kateter som förts in i vävnaden. Koncentrationerna av substanserna kan sedan bestämmas med sensitiva metoder. Härigenom har man tillgång till en direkt in vivo metod för att direkt belysa de patofysiologiska mekanismer som aktiverar eller hämmar nociceptorernas aktivitet vid olika smärtor. Mikrodialys har använts av vår och andra grupper för att studera förändringar i metaboliter, smärtmediatorer och smärthämmande substanser vid kroniska muskelsmärtor. I föredraget ges en kortfattad översikt av forskningsresultaten baserat på en nyligen genomförd systematisk översikt. Referens Gerdle B & Larsson B. Potential muscle biomarkers of chronic myalgia in humans – a systematic review of microdialysis studies. In: Biomarker (ISBN 979-953-307-612-5) (Ed: Assoc. Prof. Tapan Kumar Khan), INTECH open Access publisher, Chapter 6, pp 103-132 (2012). Kort biografi: Professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitet, Linköpings Universitet samt verksamhetschef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping. Deltagit i SBU rapporterna om långvarig smärta 2006 och 2010. För forskningsinformation hänvisas till hemsidan: http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/rehabiliteringsmedicin/medarbetare/gerdle?l=sv

  • 13:22
Björn Gerdle, professor, verksamhetschef,
Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, Linköping

Smärtsystemen är komplexa integrerade system vilket vid den kliniska handläggningen av kroniska smärtor nödvändiggör ett biopsykosocialt synsätt. Akut vävnadsskada/påverkan (nociception) initierar plastiska, förstärkande och samverkande mekanismer på olika nivåer i smärtsystemen som resulterar i den akuta smärtans olika komponenter (sensoriska, emotionella, kognitiva och beteendemässiga). Vid smärta som består (kronisk smärta) sker ytterligare plastiska och sannolikt även irreversibla förändringar. Kroniska muskuloskeletala smärtor kan kategoriseras som lokaliserade, regionala eller generaliserade. Muskelnociception kan utlösas genom stimulering av fria nervändar (nociceptorer). Dessa svarar på enstaka och kombinationer av stimuli.
Mikrodialymetoden innebär ett utbyte av substanser via diffusion mellan vävnaden och en membranförsedd kateter som förts in i vävnaden. Koncentrationerna av substanserna kan sedan bestämmas med sensitiva metoder. Härigenom har man tillgång till en direkt in vivo metod för att direkt belysa de patofysiologiska mekanismer som aktiverar eller hämmar nociceptorernas aktivitet vid olika smärtor.
Mikrodialys har använts av vår och andra grupper för att studera förändringar i metaboliter, smärtmediatorer och smärthämmande substanser vid kroniska muskelsmärtor. I föredraget ges en kortfattad översikt av forskningsresultaten baserat på en nyligen genomförd systematisk översikt.

Referens
Gerdle B & Larsson B. Potential muscle biomarkers of chronic myalgia in humans – a systematic review of microdialysis studies. In: Biomarker (ISBN 979-953-307-612-5) (Ed: Assoc. Prof. Tapan Kumar Khan), INTECH open Access publisher, Chapter 6, pp 103-132 (2012).
Kort biografi:
Professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitet, Linköpings Universitet samt verksamhetschef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping. Deltagit i SBU rapporterna om långvarig smärta 2006 och 2010. För forskningsinformation hänvisas till hemsidan:
http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/rehabiliteringsmedicin/medarbetare/gerdle?l=sv