Dagmar Westerling – Kliniska erfarenheter med tapentadol

Föreläsningen presenteras i samarbete med Grunenthal. Dagmar Westerling, docent, överläkare Smärtmottagningen, Anestesikliniken, CSK, Kristianstad Enligt Läkemedelsverkets expertgrupp (1), kan opioider vara indicerade vid långvarig, opioidkänslig smärta hos enstaka patienter med god compliance, låg risk för beroende, behandlingskontrakt och med omsorgsfull uppföljning. Långvarig, icke-malign smärta är ofta svårbehandlad. Långvarig smärta leder till stort individuellt lidande, psykosociala konsekvenser, sjukfrånvaro och stora kostnader både för individ och samhälle. Opioider förskrivs därför i allt större utsträckning till patienter med långvarig smärta, i öppen och i sluten vård. Biverkningar, fr a illamående och förstoppning, gör dock att patienter ofta avbryter behandlingen (2). Tapentadol har smärtstillande effekt orsakad dels av aktivering av opioidreceptorer och dels genom hämning av återupptag av noradrenalin (2, 3, 4). Tapentadol har visats ge god smärtstillande effekt vid långvarig smärta orsakad av ryggpatologi, osteoartros och diabetesneuropati (3,4,5). I jämförelse med annan, potent opioid (oxikodon) upplevde tapentadol-behandlade patienter likvärdig analgesi, men mindre gastrointestinala biverkningar (3). Färre patienter avbröt behandlingen i tapentadolgruppen jämfört med kontrollgruppen (3). Behandling med tapentadol finns rapporterad under upp till 2 år (5). Hos utvalda patienter med nociceptiv smärta, med eller utan neuropatisk smärtkomponent, kan tapentadol, enligt min erfarenhet, ge god smärtlindring. Tapentadol utgör därmed ett värdefullt tillskott till den terapeutiska arsenalen. Referenser 1. www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket: Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta 2002;1:17-75 2. Brock C, Schou Olesen S, Estrup Olesen A et al. Opioid-induced bowel dysfunction. Patophysiology and management. Drugs 2012;72: 1847-65. 3. Riemsma R, Forbes C, Harker J et al. Systematic review of tapentadol in chronic severe pain. Curr Med Res Opin 2011;27:1907-30. 4. Pergolizzi J, Alon E, Baron R et al. Tapentadol in the management of chronic low back pain: a novel approach to a complex condition? J Pain Res 2011;4:203-10. 5. Hoy SM. Tapentadol extended release in adults with chronic pain. Drugs 2012;72:375-93. Dr Dagmar Westerling har läkarexamen från Karolinska Institutet, Stockholm och disputerade 1993 vid Institutionerna för Klinisk Farmakologi, Anestesiologi och Intensivvård, Lunds Universitet 1993. Dr Westerling är specialist i anestesiologi och Intensivvård sedan 1987 och i Smärtbehandling sedan 2006. Dagmar Westerling är docent vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, vid Lunds Universitet sedan 1998. Dagmar Westerling var chef för Smärtenheten vid Anestesi- och Intensivvårdskliniken, SUS, Lund under 1998-2005 och är chef för Smärtmottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad sedan 2006. Dr Westerling var associate Professor under 2009-2012 vid Department of Anesthesiology, Wake Forest University School of Medicine, Winston Salem, North Carolina, USA. Dr. Westerling är medlem i bl. a. international Association for the Study of Pain, International Neuromodulation Society och Scandinavian Association for the study of Pain. Dr Westerling har skrivit över 25 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter, förutom bokkapitel och publicerade abstracts för presentationer vid internationella möten. DW har särskilt intresse för neuromodulation, farmakologisk smärtstillande behandling, utvärdering av smärta och biverkningar med speciellt intresse för speciella grupper, såsom geriatriska, pediatriska och onkologiska patienter.

  • 22:48
Föreläsningen presenteras i samarbete med Grunenthal.

Dagmar Westerling, docent, överläkare
Smärtmottagningen, Anestesikliniken, CSK, Kristianstad

Enligt Läkemedelsverkets expertgrupp (1), kan opioider vara indicerade vid långvarig, opioidkänslig smärta hos enstaka patienter med god compliance, låg risk för beroende, behandlingskontrakt och med omsorgsfull uppföljning.
Långvarig, icke-malign smärta är ofta svårbehandlad. Långvarig smärta leder till stort individuellt lidande, psykosociala konsekvenser, sjukfrånvaro och stora kostnader både för individ och samhälle. Opioider förskrivs därför i allt större utsträckning till patienter med långvarig smärta, i öppen och i sluten vård. Biverkningar, fr a illamående och förstoppning, gör dock att patienter ofta avbryter behandlingen (2).
Tapentadol har smärtstillande effekt orsakad dels av aktivering av opioidreceptorer och dels genom hämning av återupptag av noradrenalin (2, 3, 4). Tapentadol har visats ge god smärtstillande effekt vid långvarig smärta orsakad av ryggpatologi, osteoartros och diabetesneuropati (3,4,5). I jämförelse med annan, potent opioid (oxikodon) upplevde tapentadol-behandlade patienter likvärdig analgesi, men mindre gastrointestinala biverkningar (3). Färre patienter avbröt behandlingen i tapentadolgruppen jämfört med kontrollgruppen (3). Behandling med tapentadol finns rapporterad under upp till 2 år (5).
Hos utvalda patienter med nociceptiv smärta, med eller utan neuropatisk smärtkomponent, kan tapentadol, enligt min erfarenhet, ge god smärtlindring. Tapentadol utgör därmed ett värdefullt tillskott till den terapeutiska arsenalen.
Referenser
1. www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket: Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta 2002;1:17-75
2. Brock C, Schou Olesen S, Estrup Olesen A et al. Opioid-induced bowel dysfunction. Patophysiology and management. Drugs 2012;72: 1847-65.
3. Riemsma R, Forbes C, Harker J et al. Systematic review of tapentadol in chronic severe pain. Curr Med Res Opin 2011;27:1907-30.
4. Pergolizzi J, Alon E, Baron R et al. Tapentadol in the management of chronic low back pain: a novel approach to a complex condition? J Pain Res 2011;4:203-10.
5. Hoy SM. Tapentadol extended release in adults with chronic pain. Drugs 2012;72:375-93.

Dr Dagmar Westerling har läkarexamen från Karolinska Institutet, Stockholm och disputerade 1993 vid Institutionerna för Klinisk Farmakologi, Anestesiologi och Intensivvård, Lunds Universitet 1993. Dr Westerling är specialist i anestesiologi och Intensivvård sedan 1987 och i Smärtbehandling sedan 2006. Dagmar Westerling är docent vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, vid Lunds Universitet sedan 1998. Dagmar Westerling var chef för Smärtenheten vid Anestesi- och Intensivvårdskliniken, SUS, Lund under 1998-2005 och är chef för Smärtmottagningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad sedan 2006. Dr Westerling var associate Professor under 2009-2012 vid Department of Anesthesiology, Wake Forest University School of Medicine, Winston Salem, North Carolina, USA.

Dr. Westerling är medlem i bl. a. international Association for the Study of Pain, International Neuromodulation Society och Scandinavian Association for the study of Pain. Dr Westerling har skrivit över 25 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter, förutom bokkapitel och publicerade abstracts för presentationer vid internationella möten. DW har särskilt intresse för neuromodulation, farmakologisk smärtstillande behandling, utvärdering av smärta och biverkningar med speciellt intresse för speciella grupper, såsom geriatriska, pediatriska och onkologiska patienter.