Andreas Dawson – Tooth clenching—an experimental model to study mechanisms of muscle pain

Andreas Dawson, Odont Dr Avdelning för Klinisk Bettfysiologi, Malmö Högskola “I felt like I’d done three rounds with Mike Tyson...all because I was grinding my teeth in my sleep”, så beskrev en patient som intervjuades av Daily Mail i en artikel där det ökade problemet med överbelastning i käkarna beskrevs, vilket kan leda till tandslitage, muskelsmärta, och frakturer på tandmaterial. Tidigare undersökningar har visat att tandpressning är vanligare bland patienter med kronisk muskelsmärta i ansiktet jämfört med friska individer, och anses kunna bidra till kronisk muskelsmärta i ansiktet, sk. myofasciell temporomandibulär dysfunktion (M-TMD). Det har även föreslagits att bruxism, t ex tandpressning, kan leda till träningsvärk i tuggmuskulaturen. M-TMD är ett smärttillstånd som kan drabba tuggmuskulaturen och är vanligare bland kvinnor än män. Flera studier har använt sig av experimentella tandpressningsmodeller för att öka förståelsen mellan tandpressning och smärta i tuggmuskulaturen. I dessa studier har olika stor bitkraft använts vid tandpressningen, vilket gör det svårt att jämföra resultaten mellan studierna och dra slutsatser om dessa. Tidigare studier har visat att patienter med M-TMD har en högre halt av de smärtframkallande substanserna serotonin och glutamat i tuggmuskulaturen jämfört med friska individer. Finns det ett samband mellan tandpressning och träningsvärk? Hur kommer det sig att patienter med M-TMD har en högre halt av serotonin och glutamat i tuggmuskulaturen? Det övergripande målet med avhandlingen var att öka kunskapen om detta. I studie I utvecklades ett instrument som undersöker kvaliteten på experimentella bruxismstudier, som senare kan användas i en systematisk översikt. I studie II undersöktes sambandet mellan tandpressning vid olika bitkraftsnivåer och träningsvärk. Resultat antyder att träningsvärk i tuggmuskulaturen inte tycks uppstå efter experimentell tandpressning hos friska individer. I delstudie III och IV undersöktes frisättning av serotonin och glutamat efter tandpressning hos friska individer och patienter med M-TMD med hjälp av mikrodialys. De huvudsakliga fynden var att vi bekräftade tidigare fynd, att patienter med M-TMD har en högre halt av serotonin i tuggmuskulaturen. Däremot utsöndrades dessa substanser inte i samband med tandpressning. Andreas Anthony Dawson År Examen Område Skola 2013 Odont Dr Odontologi Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. 2007 DDS Odontologi Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola. Pedagogik Handledning av studenter som huvudhandledare. - Master 2013- : Julia Lam, Sandip Vekariya - Master 2010-2012: Besart Neziri, Ilir Domi - Master 2011-2013: Andreas Tran, Tuan van Bui - Kandidat 2011-2013: Julia Lam, Sandip Vekariya Pågående projekt 1. Systematic review: experimental tooth clenching - pågående 2. Effect of static tooth clenching on pain and intramuscular 5-HT release and estrogen and cortisol levels in myofascial TMD patients - submitted 3. The effect of experimental stress on pain sensitivity in the human masseter muscle and cortisol levels in healthy subjects. - submitted 4. The relation between salivary suPAR and osteoarthritis in the temporomandibular joint. – pågående 5. The questionable link between bruxism and the biological reward system – submitted

  • 16:49
Andreas Dawson, Odont Dr
Avdelning för Klinisk Bettfysiologi, Malmö Högskola

“I felt like I’d done three rounds with Mike Tyson...all because I was grinding my teeth in my sleep”, så beskrev en patient som intervjuades av Daily Mail i en artikel där det ökade problemet med överbelastning i käkarna beskrevs, vilket kan leda till tandslitage, muskelsmärta, och frakturer på tandmaterial.
Tidigare undersökningar har visat att tandpressning är vanligare bland patienter med kronisk muskelsmärta i ansiktet jämfört med friska individer, och anses kunna bidra till kronisk muskelsmärta i ansiktet, sk. myofasciell temporomandibulär dysfunktion (M-TMD). Det har även föreslagits att bruxism, t ex tandpressning, kan leda till träningsvärk i tuggmuskulaturen. M-TMD är ett smärttillstånd som kan drabba tuggmuskulaturen och är vanligare bland kvinnor än män.
Flera studier har använt sig av experimentella tandpressningsmodeller för att öka förståelsen mellan tandpressning och smärta i tuggmuskulaturen. I dessa studier har olika stor bitkraft använts vid tandpressningen, vilket gör det svårt att jämföra resultaten mellan studierna och dra slutsatser om dessa.

Tidigare studier har visat att patienter med M-TMD har en högre halt av de smärtframkallande substanserna serotonin och glutamat i tuggmuskulaturen jämfört med friska individer.
Finns det ett samband mellan tandpressning och träningsvärk? Hur kommer det sig att patienter med M-TMD har en högre halt av serotonin och glutamat i tuggmuskulaturen? Det övergripande målet med avhandlingen var att öka kunskapen om detta.
I studie I utvecklades ett instrument som undersöker kvaliteten på experimentella bruxismstudier, som senare kan användas i en systematisk översikt.
I studie II undersöktes sambandet mellan tandpressning vid olika bitkraftsnivåer och träningsvärk. Resultat antyder att träningsvärk i tuggmuskulaturen inte tycks uppstå efter experimentell tandpressning hos friska individer.
I delstudie III och IV undersöktes frisättning av serotonin och glutamat efter tandpressning hos friska individer och patienter med M-TMD med hjälp av mikrodialys. De huvudsakliga fynden var att vi bekräftade tidigare fynd, att patienter med M-TMD har en högre halt av serotonin i tuggmuskulaturen. Däremot utsöndrades dessa substanser inte i samband med tandpressning.

Andreas Anthony Dawson

År Examen Område Skola
2013 Odont Dr Odontologi Odontologiska
Fakulteten, Malmö
Högskola.

2007 DDS Odontologi Odontologiska
Fakulteten, Malmö
Högskola.
Pedagogik
Handledning av studenter som huvudhandledare.
- Master 2013- : Julia Lam, Sandip Vekariya
- Master 2010-2012: Besart Neziri, Ilir Domi
- Master 2011-2013: Andreas Tran, Tuan van Bui
- Kandidat 2011-2013: Julia Lam, Sandip Vekariya

Pågående projekt
1. Systematic review: experimental tooth clenching - pågående
2. Effect of static tooth clenching on pain and intramuscular 5-HT release and estrogen and cortisol levels in myofascial TMD patients - submitted
3. The effect of experimental stress on pain sensitivity in the human masseter muscle and cortisol levels in healthy subjects. - submitted
4. The relation between salivary suPAR and osteoarthritis in the temporomandibular joint. – pågående
5. The questionable link between bruxism and the biological reward system – submitted