Gunilla Stenberg – Genusperspektiv på rehabilitering för patienter med rygg- och nackbesvär i primärvård

Gunilla Stenberg, legitimerad sjukgymnast, Med Dr, lektor Sjukgymnastutbildningen vid Umeå Universitet Syftet med avhandlingen var att studera genus i olika delar av rehabiliteringsprocessen för patienter med rygg och nackbesvär som söker primärvård. Avhandling baseras på enkäter till sjukgymnaster, intervjuer med patienter och enkäter till patienter med nack- och ryggbesvär som sökte sjukgymnast i primärvården i Västerbottens läns landsting. Resultat visar att patienterna fick samma behandling oavsett om de var kvinna eller man. Vissa skillnader fanns i hur kvinnliga och manliga sjukgymnaster valde behandlingsmetoder men till största delen valdes liknande metoder. Att bli bekräftad var viktigt i patienternas berättelser. Männen hade lättare för att gå vidare när de inte blev bekräftade och sökte nya vårdkontakter. Fler kvinnor än män upplevde sig nervärderade och tog på sig skulden för att de hade ont. Alla patienter uttryckte rädsla för att skada den sköra kroppen. Män fick i högre grad budskap om att smärtan hörde till tungt arbete och kvinnorna i högre utsträckning att de borde ta det försiktigt. Vid PCA analys förklarade i huvudsak frågor från Neck Disability Index, Oswestry Disability Questionnire och Functional Self Efficasy Scale mest av variationen i patienternas enkätsvar. Skillnader mellan hur kvinnor och män svarade fanns i materialet, men överlappningen var stor. Som sjukvårdspersonal är det viktigt att bli medveten om sina egna och patientens föreställningar och fördomar om hur kvinnor och män är. Föreställningar och fördomar kan påverka behandlingsvalet, samt hur patienten framställer sina problem både muntligt och i enkätsvar. Gunilla Stenberg är legitimerad sjukgymnast, Med dr och arbetar som lektor vid sjukgymnastikutbildningen vid Umeå Universitet. Hon har sedan 1991 arbetat som sjukgymnast till största delen i primärvård. Gunilla startade sina doktorandstudier 2008 vid Genusforskarskolan, Umeå centrum för genusstudier, och på Inst. För Samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Hon försvarade 2012 sin avhandling med titeln ”Genusperspektiv på rehabilitering för patienter med rygg- och nackbesvär i primärvård” och har sedan dess fortsatt med forskning inom rehabilitering, smärta och genus.

  • 19:26
Gunilla Stenberg, legitimerad sjukgymnast, Med Dr, lektor
Sjukgymnastutbildningen vid Umeå Universitet

Syftet med avhandlingen var att studera genus i olika delar av rehabiliteringsprocessen för patienter med rygg och nackbesvär som söker primärvård.
Avhandling baseras på enkäter till sjukgymnaster, intervjuer med patienter och enkäter till patienter med nack- och ryggbesvär som sökte sjukgymnast i primärvården i Västerbottens läns landsting.
Resultat visar att patienterna fick samma behandling oavsett om de var kvinna eller man. Vissa skillnader fanns i hur kvinnliga och manliga sjukgymnaster valde behandlingsmetoder men till största delen valdes liknande metoder.
Att bli bekräftad var viktigt i patienternas berättelser. Männen hade lättare för att gå vidare när de inte blev bekräftade och sökte nya vårdkontakter. Fler kvinnor än män upplevde sig nervärderade och tog på sig skulden för att de hade ont.
Alla patienter uttryckte rädsla för att skada den sköra kroppen. Män fick i högre grad budskap om att smärtan hörde till tungt arbete och kvinnorna i högre utsträckning att de borde ta det försiktigt.
Vid PCA analys förklarade i huvudsak frågor från Neck Disability Index, Oswestry Disability Questionnire och Functional Self Efficasy Scale mest av variationen i patienternas enkätsvar. Skillnader mellan hur kvinnor och män svarade fanns i materialet, men överlappningen var stor.
Som sjukvårdspersonal är det viktigt att bli medveten om sina egna och patientens föreställningar och fördomar om hur kvinnor och män är. Föreställningar och fördomar kan påverka behandlingsvalet, samt hur patienten framställer sina problem både muntligt och i enkätsvar.

Gunilla Stenberg är legitimerad sjukgymnast, Med dr och arbetar som lektor vid sjukgymnastikutbildningen vid Umeå Universitet. Hon har sedan 1991 arbetat som sjukgymnast till största delen i primärvård. Gunilla startade sina doktorandstudier 2008 vid Genusforskarskolan, Umeå centrum för genusstudier, och på Inst. För Samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Hon försvarade 2012 sin avhandling med titeln ”Genusperspektiv på rehabilitering för patienter med rygg- och nackbesvär i primärvård” och har sedan dess fortsatt med forskning inom rehabilitering, smärta och genus.