Björn Gerdle – Erfarenheter av evidensbasering av ett existerande multimodalt rehabiliteringsprogram

Björn Gerdle, professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, Linköping Systematiska översikter av t.ex. SBU visar att multimodal rehabilitering är effektivt vid kroniska smärtor (SBU 2006, SBU 2010). Men kunskapen om innehållet i multimodala rehabiliteringsprogram (MMR) beskrivs i olika översikter endast översiktligt (SBU 2006, Scascighini, Toma et al. 2008, SBU 2010). Som konstateras av t.ex. SBU genomförs MMR ofta i en mycket lokal kontext (SBU 2006) och som följd av olika lokala traditioner som inte alltid är uppenbara för alla personal involverad i MMR. Vissa har beskrivit MMR vad gäller innehållet som en ”black box”. Detta försvårar självklart ett systematiskt arbete för att förbättra resultaten av MMR. En av utgångspunkterna i detta arbete har varit att det inte duger med att förlita sig på att MMR övergripande har effekter enligt litteraturen utan att istället också kräva att de ingående interventionerna i sig har effekter vid kronisk smärta. Därtill har arbetet syftat till att ta fram ett arbetssätt som möjliggör att MMR kontinuerligt uppdateras med aktuell kunskap. Vid presentationen kommer att redovisas processerna och resultaten av ett evidensarbete som initierades oktober 2010 med syftet att förstå och utvärdera interventioner som genomfördes inom ramen för Smärt- och rehabiliteringscentrums MMR. I arbetet har också ingått framtagningen av ett reviderat och evidensbaserat MMR (e_MMR). Referenser SBU (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta- en systematisk litteraturöversikt. Stockholm. SBU (2010). Rehabilitering vid långvarig smärta.En systematisk litteraturöversikt. Partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2. Stockholm, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Scascighini, L., V. Toma, S. Dober-Spielmann and H. Sprott (2008). "Multidisciplinary treatment for chronic pain: a systematic review of interventions and outcomes." Rheumatology 47(5): 670-678. Björn Gerdle är Professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitet, Linköpings Universitet samt verksamhetschef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping. Han har deltagit i SBU rapporterna om långvarig smärta 2006 och 2010. För forskningsinformation hänvisas till hemsidan: http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/rehabiliteringsmedicin/medarbetare/gerdle?l=sv

  • 24:28
Björn Gerdle, professor, verksamhetschef,
Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, Linköping

Systematiska översikter av t.ex. SBU visar att multimodal rehabilitering är effektivt vid kroniska smärtor (SBU 2006, SBU 2010). Men kunskapen om innehållet i multimodala rehabiliteringsprogram (MMR) beskrivs i olika översikter endast översiktligt (SBU 2006, Scascighini, Toma et al. 2008, SBU 2010). Som konstateras av t.ex. SBU genomförs MMR ofta i en mycket lokal kontext (SBU 2006) och som följd av olika lokala traditioner som inte alltid är uppenbara för alla personal involverad i MMR. Vissa har beskrivit MMR vad gäller innehållet som en ”black box”. Detta försvårar självklart ett systematiskt arbete för att förbättra resultaten av MMR.
En av utgångspunkterna i detta arbete har varit att det inte duger med att förlita sig på att MMR övergripande har effekter enligt litteraturen utan att istället också kräva att de ingående interventionerna i sig har effekter vid kronisk smärta. Därtill har arbetet syftat till att ta fram ett arbetssätt som möjliggör att MMR kontinuerligt uppdateras med aktuell kunskap.

Vid presentationen kommer att redovisas processerna och resultaten av ett evidensarbete som initierades oktober 2010 med syftet att förstå och utvärdera interventioner som genomfördes inom ramen för Smärt- och rehabiliteringscentrums MMR. I arbetet har också ingått framtagningen av ett reviderat och evidensbaserat MMR (e_MMR).
Referenser
SBU (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta- en systematisk litteraturöversikt. Stockholm.
SBU (2010). Rehabilitering vid långvarig smärta.En systematisk litteraturöversikt. Partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2. Stockholm, Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Scascighini, L., V. Toma, S. Dober-Spielmann and H. Sprott (2008). "Multidisciplinary treatment for chronic pain: a systematic review of interventions and outcomes." Rheumatology 47(5): 670-678.

Björn Gerdle är Professor i rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitet, Linköpings Universitet samt verksamhetschef vid Smärt- och rehabiliteringscentrum,
Universitetssjukhuset, Linköping. Han har deltagit i SBU rapporterna om långvarig smärta 2006 och 2010. För forskningsinformation hänvisas till hemsidan:
http://www.imh.liu.se/samhallsmedicin/rehabiliteringsmedicin/medarbetare/gerdle?l=sv