Anne Söderlund – Mediator, Moderator, Prediktor i rehabilitering – roll och evidens

Anne Söderlund, professor i Fysioterapi, Mälardalens högskola, Västerås I presentationen kommer jag att definiera vad en mediator, moderator och prediktor är. Exempel ska ges från studier där mediatorer, moderator och prediktorer har undersökts. En mediator faktor beskriver oftast mekanismer och företeelser som påverkar den kausala effekten av en variabel på en annan. Mediator-studier kan svara på frågor som Hur och Varför en behandling ger effekt hos patienter med långvarig smärta. Studier om moderatorer handlar om att undersöka under Vilka förhållanden och/eller för Vem och När uppstår exempelvis en behandlingseffekt. Prediktor-studier däremot handlar om undersökning av faktorer som finns vid studiens start och som kan förutsäga utfallet oberoende av till exempel behandlingseffekten. En diskussion kring om mediator, moderator, prediktor faktorer komplicerar den kliniska rehabiliteringen kommer att vara en del av presentationen. Vidare kommer evidens för betydelsen av mediator, moderator, och prediktor faktorer att diskuteras. Slutligen diskuteras hur vi skulle kunna tänka i klinisk verksamhet, och i behandlingsforskning för att dra nytta av mediator, moderator, och prediktor faktorer. Anne Söderlund är professor i fysioterapi/sjukgymnastik vid Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens högskola sedan januari 2009. Hon disputerade 2001 vid Uppsala universitet med en avhandling om omhändertagandet vid akuta och långvariga whiplash-relaterade problem samt prediktorer för långtidsutfallet. Anne Söderlund undervisar på olika nivåer vid högskolan. Hennes forskning fokuserar på frågeställningar relaterade till hälsa och egenvård inom beteendemedicin i den sjukgymnastiska ramen. Anne Söderlunds forskningsintressen finns bl.a. inom prediktiva modeller för långvariga problem relaterade till hälso- och sjukdomstillstånd, interventioner i och implementering av beteendemedicinsk förhållningssätt vid långvarig smärta och stress-relaterade problem, fysisk (o)förmåga och andra utmaningar i äldres problematik samt integrering av beteendemedicin i utbildningsrelaterade forskningsfrågor.

  • 24:05
Anne Söderlund, professor i Fysioterapi,
Mälardalens högskola, Västerås

I presentationen kommer jag att definiera vad en mediator, moderator och prediktor är. Exempel ska ges från studier där mediatorer, moderator och prediktorer har undersökts.
En mediator faktor beskriver oftast mekanismer och företeelser som påverkar den kausala effekten av en variabel på en annan. Mediator-studier kan svara på frågor som Hur och Varför en behandling ger effekt hos patienter med långvarig smärta. Studier om moderatorer handlar om att undersöka under Vilka förhållanden och/eller för Vem och När uppstår exempelvis en behandlingseffekt. Prediktor-studier däremot handlar om undersökning av faktorer som finns vid studiens start och som kan förutsäga utfallet oberoende av till exempel behandlingseffekten.
En diskussion kring om mediator, moderator, prediktor faktorer komplicerar den kliniska rehabiliteringen kommer att vara en del av presentationen. Vidare kommer evidens för betydelsen av mediator, moderator, och prediktor faktorer att diskuteras. Slutligen diskuteras hur vi skulle kunna tänka i klinisk verksamhet, och i behandlingsforskning för att dra nytta av mediator, moderator, och prediktor faktorer.

Anne Söderlund är professor i fysioterapi/sjukgymnastik vid Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens högskola sedan januari 2009. Hon disputerade 2001 vid Uppsala universitet med en avhandling om omhändertagandet vid akuta och långvariga whiplash-relaterade problem samt prediktorer för långtidsutfallet. Anne Söderlund undervisar på olika nivåer vid högskolan. Hennes forskning fokuserar på frågeställningar relaterade till hälsa och egenvård inom beteendemedicin i den sjukgymnastiska ramen. Anne Söderlunds forskningsintressen finns bl.a. inom prediktiva modeller för långvariga problem relaterade till hälso- och sjukdomstillstånd, interventioner i och implementering av beteendemedicinsk förhållningssätt vid långvarig smärta och stress-relaterade problem, fysisk (o)förmåga och andra utmaningar i äldres problematik samt integrering av beteendemedicin i utbildningsrelaterade forskningsfrågor.