Karin Berg – Aj, det gör ont: Små människor – stora upplevelser

Karin Berg, Anestesi och smärtsjuksköterska Barnsmärtenheten i Linköping Under de senaste tjugo åren har området barn och smärta uppmärksammats allt mer Forskningen kom igång i slutet av 1980 – talet och efter det har nya råd och rön tagits fram när det gäller smärtskattningsinstrument och olika smärtbehandlingsmetoder. Vi vet idag att rädsla och oro förstärker smärtupplevelsen hos barn och ungdomar och det är viktigt att bedöma barnets alla upplevelser och efter det ge en individuell smärtbehandling. Föreläsningen kommer att belysa det förbättringsarbetet som pågått under flera år i Linköping när det gäller barn och ungdomar som genomgått en skoliosoperation. Föreläsningen handlar om hur en god smärtbehandling kan korta vårdtiden för dessa barn på grund av regelbunden smärtskattning och en aktiv smärtbehandling. Karin Berg, Anestesi och smärtsjuksköterska på Barnsmärtenheten i Linköping. Har arbetat med smärtbehandling och omhändertagande av barn och ungdomar i ca. 20 år. Var med och startade Svensk barnsmärtförening 1997 och är idag ordförande i föreningen. Sitter också som ledamot i Svensk Smärtforum. Har ett stort intresse i att förbättra omhändertagande av barn och ungdomar i vården, där smärtbehandlingen har en stor betydelse.

  • 20:34
Karin Berg, Anestesi och smärtsjuksköterska
Barnsmärtenheten i Linköping

Under de senaste tjugo åren har området barn och smärta uppmärksammats allt mer Forskningen kom igång i slutet av 1980 – talet och efter det har nya råd och rön tagits fram när det gäller smärtskattningsinstrument och olika smärtbehandlingsmetoder.
Vi vet idag att rädsla och oro förstärker smärtupplevelsen hos barn och ungdomar och det är viktigt att bedöma barnets alla upplevelser och efter det ge en individuell smärtbehandling.

Föreläsningen kommer att belysa det förbättringsarbetet som pågått under flera år i Linköping när det gäller barn och ungdomar som genomgått en skoliosoperation.
Föreläsningen handlar om hur en god smärtbehandling kan korta vårdtiden för dessa barn på grund av regelbunden smärtskattning och en aktiv smärtbehandling.

Karin Berg, Anestesi och smärtsjuksköterska på Barnsmärtenheten i Linköping.
Har arbetat med smärtbehandling och omhändertagande av barn och ungdomar i ca. 20 år. Var med och startade Svensk barnsmärtförening 1997 och är idag ordförande i föreningen.
Sitter också som ledamot i Svensk Smärtforum.
Har ett stort intresse i att förbättra omhändertagande av barn och ungdomar i vården, där smärtbehandlingen har en stor betydelse.