Christian Simonsberg – Personlighetsstörning och långvarig smärta

Föreläsningen presenteras i samarbete med Mundipharma. Christian Simonsberg, smärtläkare, specialist i psykiatri Smärtcentrum, Östra Sjukhuset i Göteborg Inom smärtvården möter man ibland problempatienter som innebär en stor utmaning och ibland frustration för behandlare. En del av dessa patienter har en odiagnostiserad personlighetsstörning. Föreläsningen ger en sammanfattning av diagnosen personlighetsstörning, när att misstänka den och hur att förhålla sig till den personlighetsstörde smärtpatienten för att undvika onödiga fallgropar. Också synpunkter på dilemmat vad det skulle innebära att sätta diagnosen personlighetsstörning på en patient som söker för att få hjälp med sin smärta.

  • 29:25
Föreläsningen presenteras i samarbete med Mundipharma.

Christian Simonsberg, smärtläkare, specialist i psykiatri
Smärtcentrum, Östra Sjukhuset i Göteborg

Inom smärtvården möter man ibland problempatienter som innebär en stor utmaning och ibland frustration för behandlare. En del av dessa patienter har en odiagnostiserad personlighetsstörning. Föreläsningen ger en sammanfattning av diagnosen personlighetsstörning, när att misstänka den och hur att förhålla sig till den personlighetsstörde smärtpatienten för att undvika onödiga fallgropar. Också synpunkter på dilemmat vad det skulle innebära att sätta diagnosen personlighetsstörning på en patient som söker för att få hjälp med sin smärta.