Rolf Karlsten – Hur ska vi forska om smärta – randomiserade studier eller Real Life-studier?

Hur ska vi forska om smärta – randomiserade studier eller Real Life-studier? Rolf Karlsten, verksamhetschef, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset Hur vet vi hur effektiva våra behandlingar är? Ofta använder vi oss då av data från randomiserade kontrollerade studier. Det är naturligtvis vetenskapligt korrekt när man ska avgöra om en behandling överhuvudtaget har smärtlindrande effekt, men det speglar inte säkert det resultat man kan förvänta sig i den kliniska populationen. Våra patienter som hanteras inom kliniken är i många fall för komplicerade för att kunna delta i de kontrollerade studierna som oftast utgör basen för effektutvärdering. Data från randomiserade smärtstudier presenteras och jämförs med data från observationsstudier på kliniska patientmaterial. Syftet är att stimulera till eftertanke och nödvändigheten att systematiskt utvärdera behandlingseffekter i klinisk praxis.

  • 00:00
Hur ska vi forska om smärta – randomiserade studier eller Real Life-studier?
Rolf Karlsten, verksamhetschef, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset

Hur vet vi hur effektiva våra behandlingar är? Ofta använder vi oss då av data från randomiserade kontrollerade
studier. Det är naturligtvis vetenskapligt korrekt när man ska avgöra om en behandling överhuvudtaget har smärtlindrande effekt, men det speglar inte säkert det resultat man kan förvänta sig i den kliniska populationen. Våra patienter som hanteras inom kliniken är i många fall för komplicerade för att kunna delta i de kontrollerade studierna som oftast utgör basen för effektutvärdering. Data från randomiserade smärtstudier presenteras och jämförs med data från observationsstudier på kliniska patientmaterial. Syftet är att stimulera till eftertanke och nödvändigheten att systematiskt utvärdera behandlingseffekter i klinisk praxis.