Kraftsamling kring svensk smärtvård

  • 28:00
Avrapportering från Svenskt Smärtforum, 24 oktober 2014, på Uppsala Konsert och Kongress.
Björn Gerdle
Marcelo Rivano Fischer
Clas Mannheimer
Torsten Gordh
Britt-Marie Stålnacke