Terje Kirketeig – UNO/RAY

Neuromodulation - State of the Art Terje Kirketeig, läkare Neuromodulation, per definition en målriktad ändring av nervaktivitet som följd av elektrisk stimulering eller kemisk inducerad påverkan, är ett terapiområde i snabb förändring. Ryggmärgsstimulering (SCS), som är en av flera smärtlindrande behandlingar inom fältet, har funnits i snart 50 år, men på senare år har utveckligen gått snabbt framåt. Föreläsningens mål är att ge en uppdaterad bild av behandlingsmöj- ligheterna inom neuromodulation, hur vi i Uppsala arbetar med att systematisk följa upp behandlingsresultat, samt att redovisa pågående forskningsprojekt inom området. Föreläsningen har tre delar: I del 1 ger Anders Wåhlstedt (anestesiolog/smärtläkare) en översikt över nya högfrekventa stimuleringsmönster som burst-stimulering och 10KHz-stimulering, nya terapimål som dorsalrotsgangliestimulering, samt våra erfarenheter av dessa nyare terpiformer i Uppsala. Hans Ericson (neurokirurg) föreläser om sphenopalatina-stimulering, en ny behand- lingmöjlighet för Hortons huvudvärk. I del 2 redovisar Terje Kirketeig (anestesiolog/smärtläkare) för Uppsala Neuromodulation Registry (UNO) - ett kvali- tetsregister för behandlingar inom neuromodulationsfältet i Uppsala. Avslutningsvis i del 3 berättar Anne-Li Lind (doktorand) om pågående forskning som syftar till att förstå mekanismen bakom ryggmärgsstimuleringens smärtlindrande effekter hos patienter genom att kartlägga proteinförändringar i likvor (CSF).

  • 14:26
Neuromodulation - State of the Art
Terje Kirketeig, läkare

Neuromodulation, per definition en målriktad ändring av nervaktivitet som följd av elektrisk stimulering eller kemisk inducerad påverkan, är ett terapiområde i snabb förändring.
Ryggmärgsstimulering (SCS), som är en av flera smärtlindrande behandlingar inom fältet, har funnits i snart 50 år, men på senare år har utveckligen gått snabbt framåt. Föreläsningens mål är att ge en uppdaterad bild av behandlingsmöj- ligheterna inom neuromodulation, hur vi i Uppsala arbetar med att systematisk följa upp behandlingsresultat, samt att redovisa pågående forskningsprojekt inom området.
Föreläsningen har tre delar:
I del 1 ger Anders Wåhlstedt (anestesiolog/smärtläkare) en översikt över nya högfrekventa stimuleringsmönster som burst-stimulering och 10KHz-stimulering, nya terapimål som dorsalrotsgangliestimulering, samt våra erfarenheter av dessa nyare terpiformer i Uppsala. Hans Ericson (neurokirurg) föreläser om sphenopalatina-stimulering, en ny behand- lingmöjlighet för Hortons huvudvärk.
I del 2 redovisar Terje Kirketeig (anestesiolog/smärtläkare) för Uppsala Neuromodulation Registry (UNO) - ett kvali- tetsregister för behandlingar inom neuromodulationsfältet i Uppsala.
Avslutningsvis i del 3 berättar Anne-Li Lind (doktorand) om pågående forskning som syftar till att förstå mekanismen bakom ryggmärgsstimuleringens smärtlindrande effekter hos patienter genom att kartlägga proteinförändringar i likvor (CSF).