Birgitta Nilsson – Smärtrehabilitering ur endometriosperspektiv

Smärtrehabilitering ur endometriosperspektiv Birgitta Nilsson, rehabläkare, smärtspecialist Endometrios är en sjukdom som drabbar uppskattningsvis var 10:e kvinna i fertil ålder, ungefär 200 000 Svenska kvinnor. Trots att den är så vanlig är det relativt få som känner till sjukdomen. Livmoderslemhinna som växer utanför livmoder- hålan är per definition endometrios. Lesionerna finns som regel i lilla bäckenet på eller i närheten av ovarierna, över urinblåsans tak och nere i fossa Douglasi över sakrouterinligamenten eller rektum, men kan finnas i princip var som helst i kroppen. Lesionerna delas in i ytliga som växer i peritoneum och djupa som växer infiltrativt in i till exempel tarm, vagina eller urinblåsa. Endometrios ger upphov till smärtor hos ungefär hälften av de som har sjukdomen och det är känt att fertiliteten är sämre. Endometrios kan behandlas med hormoner eller kirurgiskt. Hormonell behandling ger amenorre och anovulation vilket som regel gör att endometriosen lugnar ner sig. Endometrioslesioner kan avlägsnas kirurgiskt. Vare sig hormonbehand- ling eller kirurgi är någon bot. Som regel lugnar endometriosen ner sig efter menopaus. Endometrios ger upphov till mensvärk samt låga buk- och bäcken-smärtor smärtor hos ungefär hälften av de som har sjukdomen Lesionerna ger upphov till ett inflammatoriskt påslag. Detta leder till att det bildas fibros och inte sällan adherenser. Inflammationen leder också till smärta via proinflammatoriska cytokiner. Smärtlindring kan ske med kombinationer av paracetamol, NSAID, TENS och i perioder kanske en svag opiat vid behov. Får smärtan stå kvar över en längre tid börjar nervsystemet att påverkas på så sätt att det utvecklas ett långvarigt och ofta svårbehandlat smärttillstånd. Detta drabbar ungefär var 10:e kvinna med endometrios. I det här läget ställs större krav på strategierna för att nå smärtlindring och en bättre förmåga att handskas med de smärtor som finns. De som har det svårast att handskas med sin smärtproblematik är de som har smärtor och olika former av psykiatrisk komorbiditet såsom ångesttillstånd, ADHD, Aspergers syndrom, bipolaritet eller borderlineproblematik. Kvinnor med långvarig och svår endometriosrelaterad smärta och kanske någon form av psykiatrisk komorbiditet är en utmaning för sjukvården. För att nå framgång krävs teamarbete mellan flera professioner. I Uppsala har vi ett nära samar- bete mellan endometrioscentrum och smärtcentrum där vi tillsammans tar hand om patientens problematik i ett vidare perspektiv. Vi kommer att diskutera problematiken runt de svåra fallen och hur samarbetet mellan endometrioscentrum och smärtcentrum kan leda till en bättre livskvalitet för de drabbade. Mer specifikt: 1. Endometrios och endometriosrelaterad smärtproblematik 2. Hur bedömer vi den endometriosrelaterade smärtan och smärtproblematiken i stort? 3. Hur ska vi använda opiater på denna patientgrupp? 4. Vilka ska erbjudas smärtrehabilitering och hur ska den se ut?

  • 26:45
Smärtrehabilitering ur endometriosperspektiv
Birgitta Nilsson, rehabläkare, smärtspecialist

Endometrios är en sjukdom som drabbar uppskattningsvis var 10:e kvinna i fertil ålder, ungefär 200 000 Svenska kvinnor. Trots att den är så vanlig är det relativt få som känner till sjukdomen. Livmoderslemhinna som växer utanför livmoder- hålan är per definition endometrios. Lesionerna finns som regel i lilla bäckenet på eller i närheten av ovarierna, över urinblåsans tak och nere i fossa Douglasi över sakrouterinligamenten eller rektum, men kan finnas i princip var som
helst i kroppen. Lesionerna delas in i ytliga som växer i peritoneum och djupa som växer infiltrativt in i till exempel tarm, vagina eller urinblåsa.
Endometrios ger upphov till smärtor hos ungefär hälften av de som har sjukdomen och det är känt att fertiliteten är sämre.
Endometrios kan behandlas med hormoner eller kirurgiskt. Hormonell behandling ger amenorre och anovulation vilket som regel gör att endometriosen lugnar ner sig. Endometrioslesioner kan avlägsnas kirurgiskt. Vare sig hormonbehand- ling eller kirurgi är någon bot. Som regel lugnar endometriosen ner sig efter menopaus.
Endometrios ger upphov till mensvärk samt låga buk- och bäcken-smärtor smärtor hos ungefär hälften av de som har sjukdomen Lesionerna ger upphov till ett inflammatoriskt påslag. Detta leder till att det bildas fibros och inte sällan adherenser. Inflammationen leder också till smärta via proinflammatoriska cytokiner. Smärtlindring kan ske med kombinationer av paracetamol, NSAID, TENS och i perioder kanske en svag opiat vid behov.
Får smärtan stå kvar över en längre tid börjar nervsystemet att påverkas på så sätt att det utvecklas ett långvarigt och ofta svårbehandlat smärttillstånd. Detta drabbar ungefär var 10:e kvinna med endometrios. I det här läget ställs större krav
på strategierna för att nå smärtlindring och en bättre förmåga att handskas med de smärtor som finns. De som har det svårast att handskas med sin smärtproblematik är de som har smärtor och olika former av psykiatrisk komorbiditet såsom ångesttillstånd, ADHD, Aspergers syndrom, bipolaritet eller borderlineproblematik.
Kvinnor med långvarig och svår endometriosrelaterad smärta och kanske någon form av psykiatrisk komorbiditet är en utmaning för sjukvården. För att nå framgång krävs teamarbete mellan flera professioner. I Uppsala har vi ett nära samar- bete mellan endometrioscentrum och smärtcentrum där vi tillsammans tar hand om patientens problematik i ett vidare perspektiv. Vi kommer att diskutera problematiken runt de svåra fallen och hur samarbetet mellan endometrioscentrum och smärtcentrum kan leda till en bättre livskvalitet för de drabbade.
Mer specifikt:
1. Endometrios och endometriosrelaterad smärtproblematik
2. Hur bedömer vi den endometriosrelaterade smärtan och smärtproblematiken i stort? 3. Hur ska vi använda opiater på denna patientgrupp?
4. Vilka ska erbjudas smärtrehabilitering och hur ska den se ut?