Sara Holm – Children and Adolescents with Pain in Primary care

Children and Adolescents with Pain in Primary care. Biopsychosocial determinants and behavioral medicine treatment in a psychological therapy framework. Sara Holm, sjukgymnast, Uppsala Universitet Här presenteras en avhandling vars syfte var att undersöka de smärttillstånd som barn och ungdomar sökte fysioterapi i primärvård för, och hur biopsykosociala faktorer är associerade till smärtrelaterad aktivitetsnedsättning i dagligt liv. Syftet var också att undersöka genomförbarheten av en beteendemedicinsk behandling för den här målgruppen. Avhandlingens resultat visade att många barn och ungdomar hade haft smärta under lång tid, nästan hälften av de som sökte fysioterapeut i primärvård hade haft ont i mer än ett år. Studiedeltagarna rapporterade en lägre hälsorelaterad livskvalitet än barn och ungdomar i normalpopulationen. Många hade ont på flera ställen och de med multipla smärtlokalisationer hade än lägre hälsorelaterad livskvalitet än de med smärta på ett ställe. Barn och ungdomar som söker primärvård för ett smärtproblem liknar i flera avseende dem som behandlas vid specialistkliniker. Smärtintensitet, upplevelse sin förmåga att själv kunna minska smärtan, oro och hur man hanterar smärta förklarade delvis smärtrelaterad aktivitetsnedsättning. Att använda ett biopsykosocialt synsätt i undersökning och beteendemedicinsk behandling av ungdomar med smärta är lovande för att hjälpa ungdomar återfå sin hälsa. Utmaningarna med att leverera en beteendemedicinsk behandling för målgruppen diskuteras.

  • 14:22
Children and Adolescents with Pain in Primary care.
Biopsychosocial determinants and behavioral medicine
treatment in a psychological therapy framework.

Sara Holm, sjukgymnast, Uppsala Universitet

Här presenteras en avhandling vars syfte var att undersöka de smärttillstånd som barn och ungdomar sökte fysioterapi
i primärvård för, och hur biopsykosociala faktorer är associerade till smärtrelaterad aktivitetsnedsättning i dagligt liv.
Syftet var också att undersöka genomförbarheten av en beteendemedicinsk behandling för den här målgruppen.
Avhandlingens resultat visade att många barn och ungdomar hade haft smärta under lång tid, nästan hälften av de som
sökte fysioterapeut i primärvård hade haft ont i mer än ett år. Studiedeltagarna rapporterade en lägre hälsorelaterad
livskvalitet än barn och ungdomar i normalpopulationen. Många hade ont på flera ställen och de med multipla smärtlokalisationer
hade än lägre hälsorelaterad livskvalitet än de med smärta på ett ställe.
Barn och ungdomar som söker primärvård för ett smärtproblem liknar i flera avseende dem som behandlas vid specialistkliniker.
Smärtintensitet, upplevelse sin förmåga att själv kunna minska smärtan, oro och hur man hanterar smärta
förklarade delvis smärtrelaterad aktivitetsnedsättning.
Att använda ett biopsykosocialt synsätt i undersökning och beteendemedicinsk behandling av ungdomar med smärta är
lovande för att hjälpa ungdomar återfå sin hälsa. Utmaningarna med att leverera en beteendemedicinsk behandling för
målgruppen diskuteras.