Alkisti Anastasaki-Köhler – On temporomandibular disorders

On temporomandibular disorders – Time trends, associated factors, treatment need and treatment outcome Alkisti Anastasaki-Köhler, bettfysiolog, Odontologiska Institutionen, Jönköping Temporomandibular disorders (TMD) är den engelskspråkiga termen som används för att beskriva olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet. TMD är den vanligaste orsaken till icke-dental ansiktssmärta och relateras ofta till andra kroppsliga smärttillstånd. Det övergripande syftet med avhandlingen var att inhämta kunskap om eventuella förändringar över tid på förekomst av symtom och kliniska fynd tydande på TMD i en svensk population under en 20-års period. Materialet är baserat på omfattande tvärsnittsstudier, de så-kallade Jönköpingsundersökningarna, genomförda 1983, 1993 och 2003. Tre olika grupper bestående av cirka 100 slumpmässigt utvalda personer i åldergrupperna 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 och 70 år undersöktes anamnestiskt och kliniskt vid tre tillfällen avseende symtom och tecken tydande på TMD. Resultaten visade att symtomen, totalt sett, framför allt hos vuxna, och följaktigen ett uppskattat behandlingsbehov för TMD hade ökat under 20-års perioden. En anmärkningsvärd ökning av frekvent huvudvärk hos 20-åriga kvinnor noterades i 2003 års undersökning. Vissa symtom var mer vanliga hos kvinnor som också hade ett större uppskattat behandlingsbehov. Rapporterad tandpressning/tandgnissling, vilken bland vuxna ökade successivt under åren, och självupplevd nedsatt allmänhälsa var starkt relaterade till såväl TMD-symtom som kliniska fynd. Fortsatt och systematisk kartläggning av eventuella förändringar av förekomst av frekventa smärttillstånd, inklusive TMD, är det ett viktigt underlag för en optimal dimensionering av vårdsystemets resurser. Psykosociala faktorernas roll, inte minst gällande unga individer, och upplevelsen av den allmänna hälsan bör beaktas vid undersökning och behandling av smärta och funktionsstörningar i käksystemet.

  • 15:30
On temporomandibular disorders – Time trends, associated
factors, treatment need and treatment outcome

Alkisti Anastasaki-Köhler, bettfysiolog, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Temporomandibular disorders (TMD) är den engelskspråkiga termen som används för att beskriva olika smärttillstånd
och funktionsstörningar i käksystemet. TMD är den vanligaste orsaken till icke-dental ansiktssmärta och relateras ofta
till andra kroppsliga smärttillstånd.
Det övergripande syftet med avhandlingen var att inhämta kunskap om eventuella förändringar över tid på förekomst av
symtom och kliniska fynd tydande på TMD i en svensk population under en 20-års period.
Materialet är baserat på omfattande tvärsnittsstudier, de så-kallade Jönköpingsundersökningarna, genomförda 1983,
1993 och 2003. Tre olika grupper bestående av cirka 100 slumpmässigt utvalda personer i åldergrupperna 3, 5, 10, 15, 20,
30, 40, 50, 60 och 70 år undersöktes anamnestiskt och kliniskt vid tre tillfällen avseende symtom och tecken tydande på
TMD.
Resultaten visade att symtomen, totalt sett, framför allt hos vuxna, och följaktigen ett uppskattat behandlingsbehov
för TMD hade ökat under 20-års perioden. En anmärkningsvärd ökning av frekvent huvudvärk hos 20-åriga kvinnor
noterades i 2003 års undersökning. Vissa symtom var mer vanliga hos kvinnor som också hade ett större uppskattat
behandlingsbehov. Rapporterad tandpressning/tandgnissling, vilken bland vuxna ökade successivt under åren, och
självupplevd nedsatt allmänhälsa var starkt relaterade till såväl TMD-symtom som kliniska fynd.
Fortsatt och systematisk kartläggning av eventuella förändringar av förekomst av frekventa smärttillstånd, inklusive
TMD, är det ett viktigt underlag för en optimal dimensionering av vårdsystemets resurser. Psykosociala faktorernas roll,
inte minst gällande unga individer, och upplevelsen av den allmänna hälsan bör beaktas vid undersökning och behandling
av smärta och funktionsstörningar i käksystemet.