Diana Kadetoff – Implikationer av centrala inflammationsparametrar för perception av smärta hos fibromyalgipatienter

Implikationer av centrala inflammationsparametrar för perception av smärta hos fibromyalgipatienter Diana Kadetoff, överläkare, Smärtrehabchef, Stockholm Spine Center I vår pilot studie ingick 15 patienter med fibromyalgi (FM), 14 patienter med reumatoid artrit (RA) och 11 kontroller. Vi undersökte förekomsten av pro- och anti-inflammatoriska cytokiner i ryggmärgsvätska och blod hos patienter med FM och patienter med en klassisk inflammatorisk reumatisk sjukdom - reumatoid artrit, RA ( ledgångsreumatism) samt kontroller. I enlighet med vår hypotes fann vi olika cytokinprofiler mellan grupperna, med högre koncentrationer av den proinflammatoriska cytokinen IL-1b men lägre koncentrationer av de antiiflammatoriska IL-1Ra,IL-4 och IL-10 i likvor hos RA patienter jämfört med FM patienter. Däremot hade FM patienterna högre koncentrationer av IL-8 i ryggmärgsvätska och blod jämfört med RA patienter. Således fann vi olika profiler av cytokiner i ryggmärgsvätska, dvs högre koncentrationer av IL-1b hos patienter med en inflammatorisk, prostaglandinmedierad smärta (RA) och högre koncentrationer av IL-8 hos patienter med en dysfunktionell smärta, möjligen relaterad till en dysfunktion av sympatiska nervsystemet (FM). FM patienter i vår studie hade förhöjda halter IL-8 i serum och likvor. Likvornivåerna var tre gånger högre än serumnivåerna som talar för centralnervös inflammation vid FM. Våra resultat är förenliga med förekomsten av smärtrelaterad gliacellsaktivering i centrala nervsystemet hos FM patienter.

  • 11:06
Implikationer av centrala inflammationsparametrar för
perception av smärta hos fibromyalgipatienter

Diana Kadetoff, överläkare, Smärtrehabchef, Stockholm Spine Center
I vår pilot studie ingick 15 patienter med fibromyalgi (FM), 14 patienter med reumatoid artrit (RA) och 11 kontroller. Vi
undersökte förekomsten av pro- och anti-inflammatoriska cytokiner i ryggmärgsvätska och blod hos patienter med FM
och patienter med en klassisk inflammatorisk reumatisk sjukdom - reumatoid artrit, RA ( ledgångsreumatism) samt
kontroller.
I enlighet med vår hypotes fann vi olika cytokinprofiler mellan grupperna, med högre koncentrationer av den proinflammatoriska
cytokinen IL-1b men lägre koncentrationer av de antiiflammatoriska IL-1Ra,IL-4 och IL-10 i likvor hos
RA patienter jämfört med FM patienter.
Däremot hade FM patienterna högre koncentrationer av IL-8 i ryggmärgsvätska och blod jämfört med RA patienter.
Således fann vi olika profiler av cytokiner i ryggmärgsvätska, dvs högre koncentrationer av IL-1b hos patienter med en
inflammatorisk, prostaglandinmedierad smärta (RA) och högre koncentrationer av IL-8 hos patienter med en dysfunktionell
smärta, möjligen relaterad till en dysfunktion av sympatiska nervsystemet (FM).
FM patienter i vår studie hade förhöjda halter IL-8 i serum och likvor. Likvornivåerna var tre gånger högre än serumnivåerna
som talar för centralnervös inflammation vid FM. Våra resultat är förenliga med förekomsten av smärtrelaterad
gliacellsaktivering i centrala nervsystemet hos FM patienter.