Per Alstergren – Orofacial smärta: vanligt, men hur diagnosticerar vi?

Per Alstergren, docent, övertandläkare, universitetslektor, Malmö Högskola Kronisk orofacial smärta drabbar mellan 9 och 14% av befolkningen från puberteten. Det finns dock både en uttalad underdiagnostik och underbehandling av dessa patienter, t ex får endast mindre än 1% av befolkningen behandling mot sin orofaciala smärta. Orsakerna till underdiagnostik, både inom hälso- och sjukvården och tandvården, är sannolikt flera och komplexa men ett tydligt problem har varit avsaknad av kliniskt användbara diagnostiska klassifikationer. Tidigare i år publicerades Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) av International RDC/TMD Consortium som baserar sig på mer än 20 års datainsamlande (Schiffman et al. 2014 och Peck et al. 2014). DC/TMD täcker de vanligaste förekommande diagnoserna och innehåller en mycket förenklad men samtidigt väldefinierad undersök- ningsmetodik och diagnoskriterier. DC/TMD innehåller två axlar: Axis I som anger det kliniska tillståndet och Axis II som anger grad av psykosocial ohälsa som underlag för behandlingsplanering och prognosbedömning. DC/TMD finns i en version för specialistvård och en för allmäntandläkare/primärvård.

  • 36:45
Per Alstergren, docent, övertandläkare, universitetslektor, Malmö Högskola

Kronisk orofacial smärta drabbar mellan 9 och 14% av befolkningen från puberteten. Det finns dock både en uttalad underdiagnostik och underbehandling av dessa patienter, t ex får endast mindre än 1% av befolkningen behandling mot sin orofaciala smärta. Orsakerna till underdiagnostik, både inom hälso- och sjukvården och tandvården, är sannolikt flera och komplexa men ett tydligt problem har varit avsaknad av kliniskt användbara diagnostiska klassifikationer.
Tidigare i år publicerades Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) av International RDC/TMD Consortium som baserar sig på mer än 20 års datainsamlande (Schiffman et al. 2014 och Peck et al. 2014). DC/TMD täcker de vanligaste förekommande diagnoserna och innehåller en mycket förenklad men samtidigt väldefinierad undersök- ningsmetodik och diagnoskriterier. DC/TMD innehåller två axlar: Axis I som anger det kliniska tillståndet och Axis II som anger grad av psykosocial ohälsa som underlag för behandlingsplanering och prognosbedömning. DC/TMD finns i en version för specialistvård och en för allmäntandläkare/primärvård.