Jens Draiby – Primärvårdens roll vid långvarig smärta.

I samarbete med Mundipharma. Primärvårdens roll vid långvarig smärta. Jens Draiby, specialist i allmän- och rehabiliteringsmedicin samt smärtlindring, Smärtmottagningen Lindesberg. Bristen på proaktivt smärtutredning ett av de största hindren på väg mot en förbättrad omhändertagande av långvarig smärta i primärvården. Resultat från europeisk enkätstudie 2012 omfattande 1309 allmänläkare redovisas och bilden är ganska likartad i de 13 deltagande länderna. Tidspress, upplevelsen av insufficient utbildning i ämnet långvarig smärta och att det är ett svårt område är ett viktigt hinder. Det finns t.ex. flera kartläggningsinstrument som kan hjälpa oss att tidigt fånga de patienter med risk att utveckla långvarig smärta med funktionsnedsättning. De används dock mycket begränsat. Enkla åtgärder som kan förbättra tidig omhändertagande av långvarig smärta och som tar hänsyn till allmänläkarnas pressade arbetssituation föreslås.

  • 27:35
I samarbete med Mundipharma.

Primärvårdens roll vid långvarig smärta.
Jens Draiby, specialist i allmän- och rehabiliteringsmedicin samt smärtlindring, Smärtmottagningen Lindesberg.

Bristen på proaktivt smärtutredning ett av de största hindren på väg mot en förbättrad omhändertagande av långvarig smärta i primärvården. Resultat från europeisk enkätstudie 2012 omfattande 1309 allmänläkare redovisas och bilden är ganska likartad i de 13 deltagande länderna. Tidspress, upplevelsen av insufficient utbildning i ämnet långvarig smärta och att det är ett svårt område är ett viktigt hinder. Det finns t.ex. flera kartläggningsinstrument som kan hjälpa oss att tidigt fånga de patienter med risk att utveckla långvarig smärta med funktionsnedsättning. De används dock mycket begränsat. Enkla åtgärder som kan förbättra tidig omhändertagande av långvarig smärta och som tar hänsyn till allmänläkarnas pressade arbetssituation föreslås.