Marcelo Rivano Fischer – Smärta och kultur – Vad säger forskningen?

Smärta och kultur – Vad säger forskningen? Marcelo Rivano Fischer, sektionschef, VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus Smärta är en subjektiv upplevelse. Smärtupplevelsen påverkas av faktorer som har kategoriserats som sensoriska, affektiva och kognitiva aspekter. Forskning har också gjort gällande att sammanhanget är av stor betydelse för hur smärta upplevs och utvecklas. Smärta är en privat upplevelse som offentliggörs genom kommunikation. Under flera decennier har kunskap kring hur kulturella aspekter påverkar kommunikation samlats. Fungerande kommunikationsprocesser utgår från att samförstånd finns kring ett flertal sk. sociala antagande. Kulturella normer och värderingar utgör en viktig del av det sammanhang inom vilket kognitiva processer sker och affekter uttrycks. Därför är kunskap kring smärta och kultur relevant och eftersökt. Under föreläsningen kommer ett axplock relevant forskning att presenteras och analyseras.

  • 31:01
Smärta och kultur – Vad säger forskningen?

Marcelo Rivano Fischer, sektionschef, VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus

Smärta är en subjektiv upplevelse. Smärtupplevelsen påverkas av faktorer som har kategoriserats som sensoriska, affektiva och kognitiva aspekter. Forskning har också gjort gällande att sammanhanget är av stor betydelse för hur smärta upplevs och utvecklas.
Smärta är en privat upplevelse som offentliggörs genom kommunikation. Under flera decennier har kunskap kring hur kulturella aspekter påverkar kommunikation samlats. Fungerande kommunikationsprocesser utgår från att samförstånd finns kring ett flertal sk. sociala antagande. Kulturella normer och värderingar utgör en viktig del av det sammanhang inom vilket kognitiva processer sker och affekter uttrycks. Därför är kunskap kring smärta och kultur relevant och eftersökt. Under föreläsningen kommer ett axplock relevant forskning att presenteras och analyseras.