Nina Bohm-Starke – Sexualitet och smärta

  • 29:52
Sexualitet och smärta.
Nina Bohm-Starke, Docent, överläkare, Danderyds Sjukhus