Eva Kosek – Effekten av träning på kognitiv funktion och smärtreglering hos patienter med fibromyalgi

Eva Kosek, Professor, Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center

  • 19:08
Eva Kosek, Professor, Karolinska Institutet och Stockholm Spine Center