Marcelo Rivano Fischer – Läget för Smärtvården i Skåne

Skåne – Läget för smärtvården i Skåne. Reflektioner kring reultatet i rapporten från IFS Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, verksamhetschef, VO Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus

  • 26:48
Skåne – Läget för smärtvården i Skåne. Reflektioner kring reultatet i rapporten från IFS
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, verksamhetschef, VO Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus