Utveckling av instrument för bedömning, urval till och utvärdering av multimodal rehabilitering i primärvård (NRS-light)

Britt-Marie Stålnacke, Överläkare/adj. professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Björn Gerdle, Professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Linköpings Universitetssjukhus, Paul Enthoven, Med.dr, Leg. sjukgymnast, universitetslektor, Linköpings Universitet, Peter Molander, Psykolog, doktorand, Linköpings Universitet, Elisabeth Pietilä-Holmner, Fysioterapeut, MSc, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå,

  • 30:19
Britt-Marie Stålnacke, Överläkare/adj. professor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Björn Gerdle, Professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum, Linköpings Universitetssjukhus, Paul Enthoven, Med.dr,
Leg. sjukgymnast, universitetslektor, Linköpings Universitet, Peter Molander, Psykolog, doktorand, Linköpings Universitet, Elisabeth Pietilä-Holmner, Fysioterapeut, MSc, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå,