Så förverkligar vi kronikersatsningen på långvarig smärta

Så förverkligar vi kronikersatsningen på långvarig smärta – avrapportering från endagskonferens 14 oktober Clas Mannheimer, Professor, Smärtcentrum, Kungälvs Sjukhus, Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, verksamhetschef, VO Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Björn Gerdle, Professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum Linköpings Universitetssjukhus

  • 36:04
Så förverkligar vi kronikersatsningen på långvarig smärta – avrapportering från endagskonferens 14 oktober
Clas Mannheimer, Professor, Smärtcentrum, Kungälvs Sjukhus, Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, verksamhetschef, VO Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Björn Gerdle, Professor, verksamhetschef, Smärt- och rehabiliteringscentrum Linköpings Universitetssjukhus