Fysioterapeutens roll för att förbättra sexuell hälsa

Kristina Areskoug-Josefsson Fysioterapeut, PhD, Jönköping Academy for improvement of health and welfare, Jönköping University Sexuell hälsa påverkas negativt av olika sjukdomstillstånd, och för många personer är smärta och trötthet de mest bidragande orsakerna till den upplevda försämrade sexuella hälsan. Det saknas ofta kommunikationen i vården om hur symptom och sjukdomar påverkar sexuell hälsa, liksom hur sexuell hälsa kan främjas för den enskilda personen. Bristen på information om hur sjukdom och symptom kan påverka sexuell hälsa, i kombination med bristen på kommunikation om de upplevda problemen, ökar risken att den sexuella hälsan blir långvarigt försämrad, vilket i sin tur påverkar den generella hälsan negativt. Fysioterapeuter arbetar med preventivt och rehabiliterade åtgärder för att förbättra hälsa, och forskning visar att fysioterapi även kan främja sexuell hälsa. Fysioterapeuter har också ett gemensamt ansvar med övrig vårdpersonal, i att informera patienter om hur sexuell hälsa påverkas av sjukdom och symptom, samt om hur sexuell hälsa kan förbättras. Den sexuella hälsan kan främjas genom generella fysioterapeutiska livsstilsinterventioner, såsom coachning av fysisk aktivitet, men även specifika interventioner som exempelvis bäckenbottenträning och smärtbehandling.

  • 21:53
Kristina Areskoug-Josefsson Fysioterapeut, PhD, Jönköping Academy for improvement of health and welfare, Jönköping University

Sexuell hälsa påverkas negativt av olika sjukdomstillstånd, och för många personer är smärta och trötthet de mest bidragande orsakerna till den upplevda försämrade sexuella hälsan. Det saknas ofta kommunikationen i vården om hur symptom och sjukdomar påverkar sexuell hälsa, liksom hur sexuell hälsa kan främjas för den enskilda personen. Bristen på information om hur sjukdom och symptom kan påverka sexuell hälsa, i kombination med bristen på kommunikation om de upplevda problemen, ökar risken att den sexuella hälsan blir långvarigt försämrad, vilket i sin tur påverkar den generella hälsan negativt.
Fysioterapeuter arbetar med preventivt och rehabiliterade åtgärder för att förbättra hälsa, och forskning visar att fysioterapi även kan främja sexuell hälsa. Fysioterapeuter har också ett gemensamt ansvar med övrig vårdpersonal, i att informera patienter om hur sexuell hälsa påverkas av sjukdom och symptom, samt om hur sexuell hälsa kan förbättras. Den sexuella hälsan kan främjas genom generella fysioterapeutiska livsstilsinterventioner, såsom coachning av fysisk aktivitet, men även specifika interventioner som exempelvis bäckenbottenträning och smärtbehandling.