Nationellt Uppdrag Smärta

Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Fil.dr., Verksamhetschef, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Clas Mannheimer, Professor, Sahlgrenska akademin, överläkare, Smärtcentrum Kungälvs sjukhus

  • 19:47
Marcelo Rivano Fischer, Psykolog, Fil.dr., Verksamhetschef, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Clas Mannheimer, Professor, Sahlgrenska akademin, överläkare, Smärtcentrum Kungälvs sjukhus