Förklaringsmodell långvarig smärta

Mats Karlsson, Läkare, smärtspecialist, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping I samarbete med Grunenthal Enl WHO 2007 är långvarig smärta “a problem in its own right, not just an indicator of an underlying disease or damaging process, but one which extracts a great toll on individuals and society”. Hur förklarar jag för patienten med ett långvarigt smärttillstånd detta? Hur beskriver jag på ett för patienten begripligt sätt hur akut smärta med tiden, beroende på olika faktorer hämtade ur dennes ’narrativ’, genom störd central smärtmodulering /central sensitisering mm förvandlas till det långvariga smärtsyndrom som handikappar hela patientens liv. Hur förklarar jag på ett sätt så patienten förstår att inte söka bot och bättring inom akutsjukvårdens ofta mekanistiska- och akutmedicinska metoder för behandling? Att inte söka sk ’quick fix’. Att inte söka svaret i en ytterligare radiologisk undersökning eller mekanistisk förklaring. Denna föreläsning syftar till att ge förslag på en metod att förklara och beskriva hur akut smärta eller stress kan starta ett långvarigt smärtsyndrom, och ändå hålla sig inom vetenskap och evidens. Att våga lita på att behandlingen mera skall inriktas på att adressera sensitiserad smärta än nociceptiv efter 3-5-7 års lidande.

  • 19:56
Mats Karlsson, Läkare, smärtspecialist, Smärtkliniken S:t Olof i Falköping I samarbete med Grunenthal

Enl WHO 2007 är långvarig smärta “a problem in its own right, not just an indicator of an underlying disease or damaging process, but one which extracts a great toll on individuals and society”.
Hur förklarar jag för patienten med ett långvarigt smärttillstånd detta? Hur beskriver jag på ett för patienten begripligt sätt hur akut smärta med tiden, beroende på olika faktorer hämtade ur dennes ’narrativ’, genom störd central smärtmodulering /central sensitisering mm förvandlas till det långvariga smärtsyndrom som handikappar hela patientens liv. Hur
förklarar jag på ett sätt så patienten förstår att inte söka bot och bättring inom akutsjukvårdens ofta mekanistiska- och akutmedicinska metoder för behandling? Att inte söka sk ’quick fix’. Att inte söka svaret i en ytterligare radiologisk undersökning eller mekanistisk förklaring. Denna föreläsning syftar till att ge förslag på en metod att förklara och beskriva hur akut smärta eller stress kan starta ett långvarigt smärtsyndrom, och ändå hålla sig inom vetenskap och evidens. Att våga lita på att behandlingen mera skall inriktas på att adressera sensitiserad smärta än nociceptiv efter 3-5-7 års lidande.