Smärta från den ”glömda” leden: käkleden

Per Alstergren, Docent, övertandläkare, universitetslektor, Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Orofaciala smärtenheten, Malmö och Skånes Universitetssjukhus, Rehabiliteringskliniken, Specialiserad smärtrehabilitering, Lund Smärta i området vid käkleden är vanligt och kan bero på artrit, mekanisk överbelastning/översträckning, diskproblematik eller sensitisering av området. Vid reumatiska sjukdomar, där käkleden ofta är involverad, är smärta är ett vanligt fynd hos vuxna patienter. Däremot mycket ovanligt hos barn med JIA. Smärta i käkleden påverkar i sin tur patienten i uttalad grad med konsekvenser för dagliga aktiviteter och livskvalitet. Det finns ännu inga etablerade diagnostiska kriterier för inflammation i käkleden, varken kliniskt eller radiologiskt. Käkleden verkar här fungera annorlunda än många andra leder. Svullnad, rodnad eller värmeökning är inte användbara kliniska fynd eftersom dessa fynd är mycket ovanliga för käkleden. Därför kommer smärta i käkleden vara en viktig variabel för diagnostik av i första hand käkledsartrit hos vuxna, även om käkledsartrit mycket väl kan förekomma utan smärta. Dessutom finns många andra strukturer i området som även de kan ge smärta. Föreläsningen kommer att belysa förekomst och patofysiologi samt modern diagnostik och behandling av käkledssmärta.

  • 24:17
Per Alstergren, Docent, övertandläkare, universitetslektor, Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, Orofaciala smärtenheten, Malmö och Skånes Universitetssjukhus, Rehabiliteringskliniken, Specialiserad smärtrehabilitering, Lund

Smärta i området vid käkleden är vanligt och kan bero på artrit, mekanisk överbelastning/översträckning, diskproblematik eller sensitisering av området. Vid reumatiska sjukdomar, där käkleden ofta är involverad, är smärta är ett vanligt fynd hos vuxna patienter. Däremot mycket ovanligt hos barn med JIA. Smärta i käkleden påverkar i sin tur patienten i uttalad grad med konsekvenser för dagliga aktiviteter och livskvalitet.
Det finns ännu inga etablerade diagnostiska kriterier för inflammation i käkleden, varken kliniskt eller radiologiskt. Käkleden verkar här fungera annorlunda än många andra leder. Svullnad, rodnad eller värmeökning är inte användbara kliniska fynd eftersom dessa fynd är mycket ovanliga för käkleden. Därför kommer smärta i käkleden vara en viktig variabel för diagnostik av i första hand käkledsartrit hos vuxna, även om käkledsartrit mycket väl kan förekomma utan smärta. Dessutom finns många andra strukturer i området som även de kan ge smärta.
Föreläsningen kommer att belysa förekomst och patofysiologi samt modern diagnostik och behandling av käkledssmärta.