Smärta vid reumatoid artrit

Jon Lampa, Docent, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karolinska Institutet, Stockholm Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som medför återkommande inflammationer och stelhet i små och stora leder, och kan obehandlad leda till ledförstörelse och risk för kronisk funktionspåverkan. De senaste årtiondenas utveckling av effektiva antireumatiska behandlingar och biologiska läkemedel har förbättrat den övergripande sjukdomsprognosen, men trots detta drabbas majoriteten RA patienter av långvariga smärtproblem. Kronisk smärta kan också i många fall orsaka fortsatt sänkt arbetsförmåga även när ledinflammationen är behandlad. Även svårbehandlad trötthet är vanligt, och kan också leda till sänkt livskvalitet och arbetsförmåga. Jon Lampa är reumatolog och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Han har många år forskat på smärta vid RA och andra reumatiska sjukdomar, och är flitigt anlitad som föreläsare inom detta ämne. Han är också en av huvudförfattarna till boken ”Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och andra vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten” (Studentlitteratur, 2014). Föreläsningen kommer att innefatta de basala sjukdomsmekanismerna och behandlingsalternativen vid RA, med särskilt fokus på kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue). Hur vanligt är smärta och fatigue vid tidig och etablerad RA? Hur kan kronisk ledinflammation leda till omreglering av smärtmekanismer och uppkomst av kronisk smärta? Vad är känt om uppkomstmekanismerna för fatigue, och relationen till smärta? Hur påverkar antireumatisk behandling utveckling av kronisk smärta/trötthet? Vilken forskning pågår avseende centralnervösa smärt- och trötthetsmekanismer vid RA? Sist gås igenom vad vi vet om vilka patienter med RA som löper störst risk att utveckla kronisk smärta, samt vilka behandlingsstrategier som skulle kunna förebygga smärtutveckling vid sjukdomen.

  • 24:33
Jon Lampa, Docent, överläkare, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karolinska Institutet, Stockholm

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som medför återkommande inflammationer och stelhet i små och stora leder, och kan obehandlad leda till ledförstörelse och risk för kronisk funktionspåverkan. De senaste årtiondenas utveckling av effektiva antireumatiska behandlingar och biologiska läkemedel har förbättrat den övergripande sjukdomsprognosen, men trots detta drabbas majoriteten RA patienter av långvariga smärtproblem. Kronisk smärta kan också i många fall orsaka fortsatt sänkt arbetsförmåga även när ledinflammationen är behandlad. Även svårbehandlad trötthet är vanligt, och kan också leda till sänkt livskvalitet och arbetsförmåga.
Jon Lampa är reumatolog och forskare på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Han har många år forskat på smärta vid RA och andra reumatiska sjukdomar, och är flitigt anlitad som föreläsare inom detta ämne. Han är också en av huvudförfattarna till boken ”Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och andra vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten” (Studentlitteratur, 2014). Föreläsningen kommer att innefatta de basala sjukdomsmekanismerna och behandlingsalternativen vid RA, med särskilt fokus på kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue).
Hur vanligt är smärta och fatigue vid tidig och etablerad RA? Hur kan kronisk ledinflammation leda till omreglering av smärtmekanismer och uppkomst av kronisk smärta? Vad är känt om uppkomstmekanismerna för fatigue, och relationen till smärta? Hur påverkar antireumatisk behandling utveckling av kronisk smärta/trötthet? Vilken forskning pågår avseende centralnervösa smärt- och trötthetsmekanismer vid RA? Sist gås igenom vad vi vet om vilka patienter med RA som löper störst risk att utveckla kronisk smärta, samt vilka behandlingsstrategier som skulle kunna förebygga smärtutveckling vid sjukdomen.