PTSD och smärta

Gunilla Brodda Jansen, Spec Rehabiliteringsmedicin och Smärtlindring, Docent, Inst. för Rehabiliteringsmedicin, KIDS, Medicinskt och Kvalitetsansvarig, PBM, Stockholm Långvarig smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter som diagnosticeras med posttraumatisk stress disorder, PTSD. Trots detta får patienter med PTSD unimodal behandling med psykologisk och/eller psykiatriskt fokus. Teoretiska modeller baserade på den bio-psyko-social modellen kan väl förklara hur PTSD symtom kan öka om patienter samtidigt har långvarig smärta, samtidigt används inte ett multimodal behandlingsstrategi vid de flesta enheter specialiserade på PTSD behandling. Hos personer som utsatts för tortyr förekommer samtidig smärtproblematik i över 90% av fallen. Det är viktigt att kunna diagnosticera såväl PTSD symtomen som smärtan, liksom att ge personen en riktig förklaringsmekanism till smärtans uppkomst. Många personer som utsatts för tortyr upplever att kroppen skadats och söker ofta vård för somatiska symtom. Det är viktigt för sjukvårdspersonal att kunna identifiera, diagnosticera och rätt förstå sambanden/ samsjuklighet mellan långvarig smärta och PTSD. Föredraget kommer avhandla neurofysiologiska och skaderelaterade orsaker till samband mellan PTSD och långvarig smärta, predisponerande faktorer, samt ge förslag på behandlingsstrategier Ref: 1.Carlsson J. Mental health and health-related quality of life in tortured regugees. PhD thesis 2005 2. Reff Olsen D.Prevalent pain in refugees previously exposed to torture. PhD thesis 2006. 3. Bäck Buhmann. Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors. PhD thesis 2014

  • 29:58
Gunilla Brodda Jansen, Spec Rehabiliteringsmedicin och Smärtlindring, Docent, Inst. för Rehabiliteringsmedicin, KIDS, Medicinskt och Kvalitetsansvarig, PBM, Stockholm

Långvarig smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter som diagnosticeras med posttraumatisk stress disorder, PTSD. Trots detta får patienter med PTSD unimodal behandling med psykologisk och/eller psykiatriskt fokus.
Teoretiska modeller baserade på den bio-psyko-social modellen kan väl förklara hur PTSD symtom kan öka om patienter samtidigt har långvarig smärta, samtidigt används inte ett multimodal behandlingsstrategi vid de flesta enheter specialiserade på PTSD behandling.
Hos personer som utsatts för tortyr förekommer samtidig smärtproblematik i över 90% av fallen. Det är viktigt att kunna diagnosticera såväl PTSD symtomen som smärtan, liksom att ge personen en riktig förklaringsmekanism
till smärtans uppkomst. Många personer som utsatts för tortyr upplever att kroppen skadats och söker ofta vård för somatiska symtom. Det är viktigt för sjukvårdspersonal att kunna identifiera, diagnosticera och rätt förstå sambanden/ samsjuklighet mellan långvarig smärta och PTSD.
Föredraget kommer avhandla neurofysiologiska och skaderelaterade orsaker till samband mellan PTSD och långvarig smärta, predisponerande faktorer, samt ge förslag på behandlingsstrategier
Ref:
1.Carlsson J. Mental health and health-related quality of life in tortured regugees. PhD thesis 2005 2. Reff Olsen D.Prevalent pain in refugees previously exposed to torture. PhD thesis 2006.
3. Bäck Buhmann. Traumatized refugees: Morbidity, treatment and predictors. PhD thesis 2014