Hund i rehabilitering av barn med långvarig smärta

Maria Lindström Nilsson, Barnsjuksköterska/doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet Maria Lindström Nilsson, doktorand och barnsjuksköterska med tjugo års erfarenhet från barnsjukvård. Har tidigare arbetet som smärtsjuksköterska på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Långvarig smärta hos barn är ofta komplex och behöver mötas utifrån flera olika vinklar. Många gånger möter vi ett barn och en familj i stor oro och förtvivlan. Barnets smärta styr många gånger hela familjens vardag. En stor del av behandlingen går ofta ut på att exponera för beröring, belastning och rörelse. Kan man i delar av behandlingen använda sig av hund för att nå barnet fysiskt och psykiskt? I Uppsala pågår just nu en studie om effekter av hund i barnsjukvård. I studien undersöks fysiologiska och psykologiska effekter på barnet, men också hur stora riskerna är för att ha hund i akutsjukvård vad gäller allergier och bakterieöverföring.

  • 31:31
Maria Lindström Nilsson, Barnsjuksköterska/doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Maria Lindström Nilsson, doktorand och barnsjuksköterska med tjugo års erfarenhet från barnsjukvård. Har tidigare arbetet som smärtsjuksköterska på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.
Långvarig smärta hos barn är ofta komplex och behöver mötas utifrån flera olika vinklar. Många gånger möter vi ett barn och en familj i stor oro och förtvivlan. Barnets smärta styr många gånger hela familjens vardag.
En stor del av behandlingen går ofta ut på att exponera för beröring, belastning och rörelse. Kan man i delar av behandlingen använda sig av hund för att nå barnet fysiskt och psykiskt?
I Uppsala pågår just nu en studie om effekter av hund i barnsjukvård. I studien undersöks fysiologiska och psykologiska effekter på barnet, men också hur stora riskerna är för att ha hund i akutsjukvård vad gäller allergier och bakterieöverföring.