Kronisk Migrän – vad har detta för samband med central sensitisering och andra långvariga smärttillstånd?

Karsten Ahlbeck, Verksamhetschef, Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus. I samarbete med Allergan Per definition är kronisk migrän ett tillstånd där man har migrän minst 15 dagar per månad. Med andra ord, ett tillstånd där man antagligen har migrän oftare än vad man inte har det. Tänk dig det – ett liv där du har migrän fler dagar än dagar där du inte har det. Vad händer med ett smärtsystem vid denna sorts belastning? Vad är det som gör att den vanligaste behandling man försöker med för att minska antalet migränanfall – NSAID, triptaner, betablockerare, botulinumtoxin mfl – inte hjälper? Vad behöver vi göra för att dessa patienter skall kunna bli bättre? Förhoppningsvis kan denna föreläsning ge en förklaring till detta ”oförklarliga” tillstånd. Dessutom kanske den kan ge ett beslutsunderlag så att overksam medicinering – som kanske bara ger bieffekter – inte ges, och kanske en plan för att istället få patienten att må bättre! Med andra ord kommer föreläsningens titel att besvaras, men även tips om hur vi hjälper patienten!

  • 33:31
Karsten Ahlbeck, Verksamhetschef, Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus. I samarbete med Allergan

Per definition är kronisk migrän ett tillstånd där man har migrän minst 15 dagar per månad. Med andra ord, ett tillstånd där man antagligen har migrän oftare än vad man inte har det. Tänk dig det – ett liv där du har migrän fler dagar än dagar där du inte har det.
Vad händer med ett smärtsystem vid denna sorts belastning? Vad är det som gör att den vanligaste behandling man försöker med för att minska antalet migränanfall – NSAID, triptaner, betablockerare, botulinumtoxin mfl – inte hjälper? Vad behöver vi göra för att dessa patienter skall kunna bli bättre?
Förhoppningsvis kan denna föreläsning ge en förklaring till detta ”oförklarliga” tillstånd. Dessutom kanske den kan ge ett beslutsunderlag så att overksam medicinering – som kanske bara ger bieffekter – inte ges, och kanske en plan för att istället få patienten att må bättre!
Med andra ord kommer föreläsningens titel att besvaras, men även tips om hur vi hjälper patienten!