Preventiva insatser vid akuta smärttillstånd från rygg och nacke: Presentation av SBU-rapport

Pernilla Åsenlöf, Professor, Institutionen för Neurovetenskap/Fysioterapi samt VO Paramedicin, Smärtcentrum, Akademiska huset, Uppsala Preventiva insatser vid akuta smärttillstånd från rygg och nacke: e ekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder. Presentation av SBU-rapport

  • 26:05
Pernilla Åsenlöf, Professor, Institutionen för Neurovetenskap/Fysioterapi samt VO Paramedicin, Smärtcentrum, Akademiska huset, Uppsala

Preventiva insatser vid akuta smärttillstånd från rygg och nacke: e ekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder. Presentation av SBU-rapport