Copingstrategier vid vulvovaginal smärta

Linnéa Engman, Leg. psykolog och doktorand, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet Det pågående forskningsprojektet Sex och Smärta (SOS) vid Örebro universitet syftar till att undersöka psykologiska faktorer och mekanismer kring vulvovaginal smärta. Mer specifikt undersöker vi utvecklingen från akut till kronisk smärta och vidmakthållandet av smärtan, det vill säga faktorer som kan påverka om smärtan kvarstår eller ej. I förlängningen kan denna typ av kunskap öka förståelsen av problematiken, men även leda till viktiga kliniska implikationer och därmed främja utvecklingen av psykologisk behandling i den aktuella patientgruppen. Föreläsningen ”Copingstrategier vid vulvovaginal smärta” fokuserar på hanterandet av den sexuella situationen hos kvinnor som lider av vulvovaginal smärta. Detta då copingstrategier så som undvikande och uthärdande av smärtsamma aktiviteter visats vara viktiga vid både utvecklandet och vidmakthållandet av annan typ av kronisk smärta. Copingstrategierna undersöks i relation till viktiga psykologiska mekanismer gällande smärta, men även i relation till kvinnornas generella mående både tvärsnittligt och över tid. Avslutningsvis diskuteras generella slutsatser samt möjliga kliniska implikationer av de aktuella fynden.

  • 23:01
Linnéa Engman, Leg. psykolog och doktorand, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet

Det pågående forskningsprojektet Sex och Smärta (SOS) vid Örebro universitet syftar till att undersöka psykologiska faktorer och mekanismer kring vulvovaginal smärta. Mer specifikt undersöker vi utvecklingen från akut till kronisk smärta och vidmakthållandet av smärtan, det vill säga faktorer som kan påverka om smärtan kvarstår eller ej.
I förlängningen kan denna typ av kunskap öka förståelsen av problematiken, men även leda till viktiga kliniska implikationer och därmed främja utvecklingen av psykologisk behandling i den aktuella patientgruppen.
Föreläsningen ”Copingstrategier vid vulvovaginal smärta” fokuserar på hanterandet av den sexuella situationen
hos kvinnor som lider av vulvovaginal smärta. Detta då copingstrategier så som undvikande och uthärdande av smärtsamma aktiviteter visats vara viktiga vid både utvecklandet och vidmakthållandet av annan typ av kronisk smärta. Copingstrategierna undersöks i relation till viktiga psykologiska mekanismer gällande smärta, men även i relation till kvinnornas generella mående både tvärsnittligt och över tid. Avslutningsvis diskuteras generella slutsatser samt möjliga kliniska implikationer av de aktuella fynden.