Svenskt Smärtforum 2018 – Sammanfattande diskussion

  • 25:02
Märta Segerdahl, ordförande Svenska Smärtläkarföreningen, Anna Bjarnegård, ordförande Swedish Pain Society, Marcelo Rivano Fischer, verksamhetschef, Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus

Moderater Sverker Olofsson