Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i primärvård

  • 20:39
Britt-Marie Stålnacke, Professor, Elisabeth Pietilä-Holmner, Leg Sjukgymnast, specialist inom smärta och smärtbehandling, Umeå universitet och Smärtrehab, Norrlands universitetssjukhus, Umeå