Forskning på Nationella Registret över Smärtrehabilitering, NRS

  • 01:01:25
Björn Gerdle, Professor, Linköpings Universitet, Marcelo Rivano-Fischer, Verksamhetschef, Smärtrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus