Identifiering av patienter med smärta och käkfunktionsstörning i tandvården. Validitet och utfall av tre screeningfrågor, 3Q/TMD

Anna Lövgren, Tandläkare, medicine doktor, Klinisk Oral Fysiologi, Umeå Universitet

  • 18:29
Anna Lövgren, Tandläkare, medicine doktor, Klinisk Oral Fysiologi, Umeå Universitet