Öppnande av Svenskt Smärtforum 2018

  • 10:59
Anders Sylvan, landstingsdirektör
Anna Bjarnegård, ordförande, Swedish Pain Society
Britt-Marie Stålnacke, professor, Umeå Universitet